Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
   Tuloarviot

Talousarvioesitys 2019

45. Yritysten investointi- ja kehittämishankkeiden tukeminen (arviomääräraha)PDF-versio

Momentille myönnetään lisäystä 700 000 euroa.

Valtuus. Momentin perusteluja muutetaan siten, että vuonna 2012 saa Kainuun hallintokokeiluhanketta lukuun ottamatta tehdä enintään 29 178 000 euron arvosta sitoumuksia valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetun lain mukaisiin avustuksiin.

Selvitysosa:Määrärahan 700 000 euron ja myöntämisvaltuuden 7 000 000 euron lisäys on tarkoitus käyttää äkillisestä rakennemuutoksesta aiheutuvien työpaikkamenetysten korvaamisesta aiheutuviin menoihin. Lisävaltuutta tarvitaan työpaikkamenetyksistä kärsivillä äkillisen rakennemuutoksen alueilla taloudellista kasvua ja uusia työpaikkoja luoviin, lähinnä pk-yrityksille myönnettäviin, yritysten kehittämisavustuksiin. Tarkoituksena on lisäksi lisätä rahoitusmarkkinoiden toimintaa täydentävien Finnveran lainojen ja takausten käyttöä äkillisen rakennemuutoksen alueiden alkavien ja kasvavien yritysten investointi- ja käyttöpääomarahoituksen toteuttamisessa. Lisäksi tavoitteena on kohdentaa rakennerahasto-ohjelmista yhteensä 5 000 000 euroa lisärahoituksena äkillisen rakennemuutoksen alueille taloudellista kasvua ja työllisyyttä lisääviin yritysten investointi- ja kehittämishankkeisiin.

Myöntämisvaltuuden lisäyksestä arvioidaan valtiolle aiheutuvan menoja 700 000 euroa vuonna 2012, 2 800 000 euroa vuonna 2013, 2 625 000 euroa vuonna 2014 ja 875 000 euroa vuonna 2015.


2012 I lisätalousarvio 700 000
2012 talousarvio 40 400 000
2011 talousarvio 41 900 000
2010 tilinpäätös 25 551 112