Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Siffertabell
   Anslag
       01. Förvaltning
       50. Integration

Talousarvioesitys 2013

40. Stödjande av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas ett tillägg på 85 000 000 euro.

Fullmakt

Motiveringen till momentet ändras så att nya beslut om finansiering får fattas till ett belopp av sammanlagt 1 127 516 000 euro år 2020.

Förklaring:Tillägget på 85 000 000 euro i anslaget och tillägget på 100 000 000 euro i bevillningsfullmakten föranleds av åtgärder för avhjälpande av störningar i produktionskedjan till följd av coronaviruset.

Tillägget till bevillningsfullmakten beräknas föranleda staten utgifter på 85 000 000 euro 2020 och 15 000 000 euro 2021.


2020 II tilläggsb. 85 000 000
2020 I tilläggsb. 595 000 000
2020 budget 298 301 000
2019 bokslut 245 020 942
2018 bokslut 260 362 671