Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       23. Valtioneuvosto
         10. Tuomioistuinlaitos
              74. Avolaitostyöt
         60. Syyttäjälaitos
         70. Vaalimenot
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2011

74. Avolaitostyöt (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 5 400 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös maarakennustöihin. Määrärahasta saadaan lisäksi käyttää enintään 1 500 000 euroa työsiirtolatöihin kunnan omistuksessa oleviin työkohteisiin, jotka ovat kulttuurihistoriallisesti arvokkaita tai joihin voidaan liittää kuntouttavaa toimintaa, jonka kustannuksiin kunta osallistuu.

Selvitysosa:Tavoitteena on työllistää työsiirtolatyyppisissä avolaitoksissa keskimäärin 195 avolaitosvankia, minkä lisäksi kyseisiin laitoksiin sijoitetaan arviolta keskimäärin 40 laitoksen ulkopuolella siviilityössä tai opiskelemassa käyvää. Työllistämis- ja ylläpitomenot ovat 23 000 euroa vankia kohti vuodessa.


2006 talousarvio 5 400 000
2005 talousarvio 5 900 000
2004 tilinpäätös 5 900 000