Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2010

Hallituksen esitys Eduskunnalle vuoden 2010 kolmannen lisätalousarvioesityksen (HE 62/2010 vp) täydentämisestä

Viitaten tämän esityksen yleisperusteluihin ja yksityiskohtaisten perustelujen selvitysosiin ehdotetaan,

että Eduskunta päättäisi hyväksyä oheen liitetyn täydentävän esityksen hallituksen kolmanteen lisätalousarvioesitykseen vuodelle 2010.

Helsingissä 4 päivänä kesäkuuta 2010

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Hallinto- ja kuntaministeri

Mari Kiviniemi