Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Hallituksen esitys Eduskunnalle vuoden 2010 kolmannen lisätalousarvioesityksen (HE 62/2010 vp) täydentämisestä
   Yleisperustelut
   Tuloarviot
   Määrärahat

Talousarvioesitys 2010

Hallituksen esitys Eduskunnalle vuoden 2010 kolmannen lisätalousarvioesityksen (HE 62/2010 vp) täydentämisestä

Viitaten tämän esityksen yleisperusteluihin ja yksityiskohtaisten perustelujen selvitysosiin ehdotetaan,

että Eduskunta päättäisi hyväksyä oheen liitetyn täydentävän esityksen hallituksen kolmanteen lisätalousarvioesitykseen vuodelle 2010.

Helsingissä 4 päivänä kesäkuuta 2010

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Hallinto- ja kuntaministeri

Mari Kiviniemi