Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Siffertabell
   Anslag
       40. Pensioner

Talousarvioesitys 2002

60. Statens andel i de utgifter som föranleds av folkpensionslagen (förslagsanslag)

Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget även får användas till betalning av statens andel enligt 36 § i lagen om garantipension (703/2010).

Förklaring:Garantipension betalas från och med den 1 mars 2011.

Med anledning av det som anförts ovan föreslås det inte något tilläggsanslag under momentet.


2011 tilläggsb.
2011 budget 3 536 450 000
2010 budget 3 329 900 000
2009 bokslut 2 674 880 941