Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
     21. Eduskunta
            50. Eräät avustukset
       90. Liikuntatoimi
       91. Nuorisotyö

Talousarvioesitys 2024

07. (29.40.03) Kotimaisten kielten keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 5 069 000 euroa.

Selvitysosa:Kotimaisten kielten keskus on asiantuntija- ja palveluorganisaatio, jonka toiminnan tavoitteena on lisätä tietoa kotimaisista kielistä ja niiden merkityksestä kulttuurissa ja yhteiskunnassa. Toiminnallaan se luo osaltaan edellytyksiä tasa-arvolle Suomessa. Keskus tuottaa palveluja ja julkaisuja, jotka edistävät suomen ja ruotsin kielen käyttöä ja kehittymistä ja tarjoaa palveluitaan ja aineistoaan avoimesti verkossa edistäen tiedon avoimuutta ja digitalisaatiota. Keskus luo edellytyksiä maahanmuuttajien kotouttamiselle.

Tulot maksullisesta palvelutoiminnasta perustuvat opetus- ja kulttuuriministeriön asetukseen Kotimaisten kielten keskuksen suoritteista perittävistä maksuista (1209/2016).

Tuloksellisuuden tunnuslukuja

  2021
toteutuma
2022
toteutuma
2023
tavoite
2024
tavoite
         
Julkaisut (painotettu kappalemäärä) 3 224 3 179 4 500 4 000
Kielineuvonta (vastauksia), kpl 7 070 9 509 6 500 6 500
Verkkopalvelun kävijämäärä 5 363 157 4 158 230 4 400 000 4 500 000
Työtyytyväisyysindeksi (VMBaro) 3,6 3,4 3,4 3,4
Henkilötyövuodet 71,2 68,9 71 71

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2022
toteutuma
2023
varsinainen
talousarvio
2024
esitys
       
Bruttomenot 4 884 4 938 5 479
Bruttotulot 442 450 410
Nettomenot 4 442 4 488 5 069
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 573    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 720    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Kehittämistoiminta (siirto momentilta 29.40.53) 360
Palkkausten tarkistukset 221
Yhteensä 581

2024 talousarvio 5 069 000
2023 talousarvio 4 488 000
2022 tilinpäätös 4 589 000