Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
     21. Eduskunta
            50. Eräät avustukset
       90. Liikuntatoimi
       91. Nuorisotyö

Talousarvioesitys 2024

03. Opetushallituksen yhteydessä toimivien viranomaisten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 12 675 000 euroa.

Käyttösuunnitelma (euroa)

   
Kansallinen koulutuksen arviointikeskus 4 489 000
Ylioppilastutkintolautakunnan kanslia 8 186 000
Yhteensä 12 675 000

Selvitysosa:Kansallinen koulutuksen arviointikeskus toimii koulutuksen ja varhaiskasvatuksen ulkopuolista arviointia suorittavana riippumattomana asiantuntijaorganisaationa, joka tuottaa tietoa koulutuspoliittista päätöksentekoa ja koulutuksen ja varhaiskasvatuksen kehittämistä varten.

Ylioppilastutkintolautakunnan kanslia hoitaa ja kehittää ylioppilastutkinnon toimeenpanoa ja lautakunnan hallintoa.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2022
toteutuma
2023
varsinainen
talousarvio
2024
esitys
       
Bruttomenot 14 724 16 070 19 147
Bruttotulot 8 326 6 472 6 472
Nettomenot 6 398 9 598 12 675
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 2 276    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 936    

Maksullisen palvelutoiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, julkisoikeudelliset suoritteet, YTL (1 000 euroa)

  2022
toteutuma
2023
varsinainen
talousarvio
2024
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot 7 716 5 972 2 029
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 9 005 6 476 2 184
— osuus yhteiskustannuksista 1 068 504 167
Kustannukset yhteensä 10 073 6 980 2 351
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -2 357 -1 008 -322
Kustannusvastaavuus, % 77 86 86

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Asiantuntijapalkkioiden korottaminen, ylioppilastutkintolautakunta 231
Kertaluonteisen lisäyksen poistuminen (Tietojärjestelmien ylläpito- ja pienkehityskustannukset, ylioppilastutkintolautakunta) -810
Oppivelvollisuuden laajentaminen, ylioppilastutkintolautakunta 3 500
Valtorin tuotteistettujen palveluiden tietoturva (Karvi) 5
Valtorin tuotteistettujen palveluiden tietoturva (YTL) 18
Palkkausten tarkistukset 133
Yhteensä 3 077

2024 talousarvio 12 675 000
2023 talousarvio 9 598 000
2022 tilinpäätös 5 058 000