Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2024

Pääluokka 22

TASAVALLAN PRESIDENTTIPDF-versio

Selvitysosa:Tasavallan presidentin kanslian tehtävistä on säädetty laissa tasavallan presidentin kansliasta (100/2012). Tasavallan presidentin kanslian toiminta ja tavoitteet määräytyvät perustuslaissa ja muissa laeissa säädettyjen tasavallan presidentin tehtävien ja tasavallan presidentin itsensä asettamien tavoitteiden ja toimintatapojen mukaisesti.

Kestävä kehitys

Tasavallan presidentin kanslian tavoite on hiilijalanjäljen pienentäminen kolmannekseen vuoteen 2024 mennessä, lähtötasona vuosi 2016. Sen saavuttamiseksi kanslia mm. käyttää mahdollisimman kattavasti uusiutuvaa energiaa hallinnoimissaan rakennuksissa sekä vähentää matkustamisesta aiheutuvia hiilipäästöjä. Kiinteistöjen peruskorjausten yhteydessä lisätään edelleen uusiutuvan energian osuutta.

Hallinnonalan määrärahat vuosina 2022—2024

    v. 2022
tilinpäätös
1000 €
v. 2023
varsinainen
talousarvio
1000 €
v. 2024
esitys
1000 €
 
Muutos 2023—2024
    1000 € %
 
01. Tasavallan presidentti 126 126 126 0
01. Tasavallan presidentin palkkio (kiinteä määräraha) 126 126 126 0
02. Tasavallan presidentin kanslia 23 396 39 757 47 227 7 470 19
01. Tasavallan presidentin kanslian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 8 669 8 707 8 977 270 3
02. Entisten tasavallan presidenttien menot (siirtomääräraha 2 v) 63 500 700 200 40
20. Vierailuista ja kokousmatkoista aiheutuvat menot (siirtomääräraha 2 v) 9 2 550 2 550 0
29. Arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 2 654 8 000 10 000 2 000 25
75. Perusparannukset (siirtomääräraha 5 v) 12 000 20 000 25 000 5 000 25
Yhteensä 23 522 39 883 47 353 7 470 19
  Henkilötyövuosien kokonaismäärä 68 65 65