Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
     21. Eduskunta
       01. Hallinto
            25. Terveet tilat 2028
            29. Arvonlisäveromenot
       10. Omistajaohjaus
       90. Muut menot

Talousarvioesitys 2024

27. Kuurojen totuus- ja sovintoprosessi (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

Momentille myönnetään 358 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) kuurojen totuus- ja sovintoprosessin toteuttamiseen liittyviin hankintoihin, koordinointiin ja selvityksiin ja muihin prosessiin välittömästi liittyviin menoihin

2) enintään kahta henkilötyövuotta vastaavan määräaikaisen henkilöstön palkkaamiseen ja komission palkkioihin.

Selvitysosa:Momentilta maksetaan kuurojen totuus- ja sovintoprosessin edistämisestä ja toteuttamisesta aiheutuvat menot.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Kuurojen totuus- ja sovintoprosessi -80
Yhteensä -80

2024 talousarvio 358 000
2023 talousarvio 438 000