Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2024

4.3. Verotuloarvioiden riski- ja herkkyystarkasteluPDF-versio

Eräiden veropohjaerien muutoksen vaikutus valtion verotuottoon

Verolaji Veropohja / kysyntäerä Muutos Verotuoton muutos, milj. euroa
       
Ansiotuloverot Palkkatulot 1%-yks. 556 (ml. maksut), josta valtio 334
  Eläketulot 1%-yks. 207, josta valtio 106
Pääomatulovero Pääomatulot 1%-yks. 46
Yhteisövero Toimintaylijäämä 1%-yks. 78, josta valtio 60
ALV Yksityisen kulutuksen arvo 1%-yks. 142
Autovero Uusien henkilöautojen myynti, kpl 1 000 kpl 2
Energiavero Sähkön I kulutus 1 % 9
  Bensiinin kulutus 1 % 12
  Dieselin kulutus 1 % 15
Alkoholijuomavero Alkoholin kulutus 1 % 15
Tupakkavero Savukkeiden kulutus 1 % 10