Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         70. (29.70, osa) Opintotuki
         90. Liikuntatoimi
         91. Nuorisotyö
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2024

(52.) Rahapelitoiminnan tuotot taiteen edistämiseen (arviomääräraha)PDF-versio

Selvitysosa:Momentti ehdotetaan poistettavaksi talousarviosta.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Arpajaisveron alentamisen vaikutus -18 138
Avustukset yleisten kirjastojen kehittämiseen, venäjänkieliseen kirjastotehtävään sekä eräille kirjastojärjestöille (siirto momentille 29.80.30) -4 750
Esittävän taiteen valtionosuudet (siirto momentille 29.80.31) -40 094
Kansallisen audiovisuaalisen instituutin jakamat avustukset (siirto momentille 29.80.50) -238
Kansallisgalleria (siirto momentille 29.80.56) -13 465
Kertamenon poistuminen -4 700
Kuvataiteen tekijöille suoritettavat apurahat (siirto momentille 29.80.51) -960
Luova Eurooppa -ohjelman hallinnointi ja kansallinen vastinrahoitus (siirto momentille 29.01.02) -291
Matkustusmenosäästö (siirron palautus momentille 29.80.31) -33
Momenttirakenneuudistus (siirto momentille 29.01.29) -282
Museoiden valtionosuudet (siirto momentille 29.80.31) -22 885
Museoviraston jakamat avustukset (siirto momentille 29.80.50) -3 244
OKM:n käytettäväksi taiteen ja kulttuurin hankkeisiin (siirto momentille 29.80.21) -540
Opetus- ja kulttuuriministeriön jakamat avustukset (siirto momentille 29.80.50) -62 859
Parlamentaarisesti sovittu taso 63 324
Suomen Kansallisoopperan Säätiö (siirto momentille 29.80.56) -38 197
Suomen Kansallisteatterin Osakeyhtiö (siirto momentille 29.80.56) -11 391
Taiteen edistämisen henkilöstön (määräaikaiset enintään 42 henkilöä) palkkausmenot ja muut yleiskustannukset (siirto momentille 29.01.10) -2 270
Taiteen edistämiskeskuksen jakamat avustukset (siirto momentille 29.80.50) -22 945
Tekijänoikeusneuvoston ym. selvitysten kulut (siirto momentille 29.80.21) -69
Tuottoarvion muutos 2 267
Valtion julkisten rakennusten taidehankinnat ja valtion taidekokoelman hoito (siirto momentille 29.80.72) -944
Veikkaus Oy:n tuottoennusteen muutos 3 627
Vähälevikkisen kirjallisuuden ostotuki ja kulttuurilehtien tilaustuki kirjastoille (siirto momentille 29.80.30) -976
Yhteensä -180 053

2023 talousarvio 180 053 000
2022 tilinpäätös 159 466 640