Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         70. (29.70, osa) Opintotuki
         90. Liikuntatoimi
         91. Nuorisotyö
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2024

51. Apurahat taiteilijoille, kirjailijoille ja kääntäjille (arviomääräraha)PDF-versio

Momentille myönnetään 18 955 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) valtion taiteilija-apurahoista annetun lain (734/1969) 3 §:n mukaisten 545 apurahavuotta vastaavien taiteilija-apurahojen sekä 3 §:n 2 momentin mukaisten erittäin ansioituneille taiteenharjoittajille myönnettävien valtion taiteilija-apurahojen maksamiseen

2) eräistä kirjailijoille ja kääntäjille suoritettavista apurahoista ja avustuksista annetun lain (236/1961) mukaisiin apurahoihin ja avustuksiin

3) enintään 960 000 euroa eräistä kuvataiteen tekijöille suoritettavista apurahoista annetun lain (115/1997) mukaisiin apurahoihin.

Määräraha budjetoidaan maksuperusteisena.

Selvitysosa:

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Valtion taiteilija-apurahat (545 kpl) 14 317 000
Kirjailijoiden ja kääntäjien apurahat ja avustukset 3 100 000
Kuvataiteen tekijöiden apurahat (enintään) 960 000
Taiteilijaprofessoriapurahat (22 kpl) 578 000
Yhteensä 18 955 000

Taiteilija-apurahan suuruus on 2 153,24 euroa/kk ajalla 1.1.—29.2.2024 ja 2 196,31 euroa/kk ajalla 1.3.—31.12.2024. Taiteilija-apurahoja tarkistetaan valtion virkamiesten palkkatarkistuksia vastaavasti Taiteen edistämiskeskuksen päätöksellä. Kirjailijoiden ja kääntäjien apurahojen kokonaismäärä on 10 % edellisenä kalenterivuonna kuntien ylläpitämiin yleisiin kirjastoihin hankittuun kirjallisuuteen käytetystä rahamäärästä. Yksittäisten apurahakausien keskeyttämiset ja jatkamiset keskeyttämisen jälkeen voivat aiheuttaa muutoksia määrärahan maksuerien kohdentumisessa eri vuosille.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Kuvataiteen tekijöille suoritettavat apurahat (siirto momentilta 29.80.52) 960
Palkkausten tarkistukset 739
Yhteensä 1 699

2024 talousarvio 18 955 000
2023 II lisätalousarvio 330 000
2023 talousarvio 17 256 000
2022 tilinpäätös 16 678 428