Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         70. (29.70, osa) Opintotuki
         90. Liikuntatoimi
         91. Nuorisotyö
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2024

31. Valtionosuus ja -avustus esittävän taiteen ja museoiden käyttökustannuksiin (arviomääräraha)PDF-versio

Momentille myönnetään 157 627 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) mukaisten esittävän taiteen ja museoiden valtionosuuksien maksamiseen

2) enintään 3 000 000 euroa esittävän taiteen harkinnanvaraisten valtionavustusten maksamiseen.

Valtionosuuden laskennallisena perusteena käytettävä henkilötyövuosien määrä on esittävällä taiteella enintään 3 967 ja museoilla enintään 1 295.

Selvitysosa:Valtionosuuden laskennallisena perusteena käytettävä keskimääräinen arvonlisäveroton yksikköhinta on musiikilla 58 318 euroa, muulla esittävällä taiteella 66 743 euroa ja museoilla 85 071 euroa henkilötyövuotta kohden.

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Esittävän taiteen valtionosuus 100 711 000
Museoiden valtionosuus 53 916 000
Valtionosuusuudistukseen liittyvät valtionavustukset esittävän taiteen vapaan ammattilaiskentän kehittämiseen (enintään) 3 000 000
Yhteensä 157 627 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Esittävän taiteen valtionosuudet (siirto momentilta 29.80.52) 40 094
Indeksitarkistus (2,2 %) 3 807
Luova Eurooppa (siirron palautus momentilta 29.01.02) 295
Matkustusmenosäästö (siirron palautus momentilta 29.80.52) 33
Museoiden valtionosuudet (siirto momentilta 29.80.52) 22 885
Määräytymisperusteiden tarkentuminen 12
Rahapelitoiminnan tuottojen tuloutuksen laskun kompensoiminen -50 610
Yhteensä 16 516

2024 talousarvio 157 627 000
2023 talousarvio 141 111 000
2022 tilinpäätös 139 932 232