Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         70. (29.70, osa) Opintotuki
              55. Opintoraha ja asumislisä
              59. Koulumatkatuki
         90. Liikuntatoimi
         91. Nuorisotyö
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2024

59. Koulumatkatuki (arviomääräraha)PDF-versio

Momentille myönnetään 104 200 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää koulumatkatuesta annetun lain (48/1997) mukaisen tuen maksamiseen.

Selvitysosa:Opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksessa eräiden koulumatkakustannusten laskentaperusteista (465/2019) säädettäviä laskennallisten kustannusten perusteita voidaan tarkistaa kustannuskehityksen perusteella 1.8.2024 lukien.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Helsingin seudun liikenne (HSL) koulumatkatukitaksan piiriin 1.8.2023 19 000
Matkalippujen hinnan nousu 3 300
Tarvearvion täsmentyminen 14 800
Yhteensä 37 100

2024 talousarvio 104 200 000
2023 II lisätalousarvio 27 900 000
2023 I lisätalousarvio -10 000 000
2023 talousarvio 67 100 000
2022 tilinpäätös 56 799 327