Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         70. (29.70, osa) Opintotuki
              55. Opintoraha ja asumislisä
              59. Koulumatkatuki
         90. Liikuntatoimi
         91. Nuorisotyö
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2024

57. Korkeakouluopiskelijoiden ateriatuki (arviomääräraha)PDF-versio

Momentille myönnetään 39 500 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) avustuksen maksamiseen opiskelijaravintoloille Suomessa sijaitsevassa suomalaisessa korkeakoulussa alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa, ammattikorkeakoulututkintoa tai ylempää ammattikorkeakoulututkintoa suorittavien opiskelijoiden sekä opintotukeen oikeuttavaa täydennyskoulutusta tai erikoistumiskoulutusta suorittavien opiskelijoiden aterioiden hinnan alentamiseksi 2,55 eurolla ateriaa kohti

2) ylimääräisen avustuksen maksamiseen muualla kuin korkeakoulun tiloissa sijaitsevan opiskelijaravintolan pitäjälle enintään 1 euro, kuitenkin enintään opiskelijaruokailusta aiheutuvien tila- ja laitekustannusten määrä, sellaista ateriaa kohden, josta maksetaan ateriatukea.

Selvitysosa:

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Korkeakouluopiskelijoiden ateriatuki 37 000 000
Opiskelijaravintoloiden ylimääräinen avustus 2 500 000
Yhteensä 39 500 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Ateriatuen käytön kasvu 3 936
Yhteensä 3 936

2024 talousarvio 39 500 000
2023 II lisätalousarvio 5 000 000
2023 I lisätalousarvio -5 000 000
2023 talousarvio 35 564 000
2022 tilinpäätös 25 169 333