Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         70. (29.70, osa) Opintotuki
              59. Koulumatkatuki
         90. Liikuntatoimi
         91. Nuorisotyö
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2024

55. Opintoraha ja asumislisä (arviomääräraha)PDF-versio

Momentille myönnetään 526 600 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää opintotukilain (65/1994) mukaisten opintorahan ja asumislisän maksamiseen.

Selvitysosa:

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Korkeakouluopiskelijoiden opintorahat 359 600 000
Muiden oppilaitosten opiskelijoiden opintorahat 148 000 000
Asumislisä 19 000 000
Yhteensä 526 600 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Indeksikorotukset 1.8.2023 11 400
Yhteensä 11 400

2024 talousarvio 526 600 000
2023 talousarvio 515 200 000
2022 tilinpäätös 467 864 817