Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         70. (29.70, osa) Opintotuki
              55. Opintoraha ja asumislisä
              59. Koulumatkatuki
         90. Liikuntatoimi
         91. Nuorisotyö
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2024

52. Opintolainojen valtiontakaus (arviomääräraha)PDF-versio

Momentille myönnetään 200 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää opintotukilain (65/1994) mukaisista valtiontakauksista aiheutuviin menoihin.

Selvitysosa:

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Opintolainahyvitys 91 500 000
Takausvastuusuoritukset 90 000 000
Maksuvapautukset 10 000 000
Tileistä poistot 6 000 000
Korkoavustukset 2 500 000
Yhteensä 200 000 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Korkoavustusten määrän kasvu 2 300
Maksuvapautusten määrän täsmentyminen 4 000
Opintolainahyvitysten kasvu 1 100
Takausvastuiden määrän kasvu 60 000
Yhteensä 67 400

2024 talousarvio 200 000 000
2023 II lisätalousarvio 54 500 000
2023 talousarvio 132 600 000
2022 tilinpäätös 135 917 542