Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         70. (29.70, osa) Opintotuki
         90. Liikuntatoimi
         91. Nuorisotyö
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2024

31. Valtionosuus ja -avustus vapaan sivistystyön oppilaitosten käyttökustannuksiin (arviomääräraha)PDF-versio

Momentille myönnetään 168 313 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) vapaasta sivistystyöstä annetun lain (632/1998) mukaisen valtionosuuden maksamiseen kansalaisopistoille, kansanopistoille, opintokeskuksille ja kesäyliopistoille sekä Snellman-korkeakoulu -nimiselle oppilaitokselle, mistä valtionosuuteen oikeuttavien yksikköjen enimmäismäärän estämättä enintään 15 830 000 euroa 100 prosentin valtionosuutena maahanmuuttajien kotoutumissuunnitelmaan hyväksyttyyn koulutukseen

2) enintään 4 015 000 euroa edellä mainitun lain 14 §:n mukaisiin avustuksiin.

Valtionosuuteen oikeuttavat yksiköt

  enimmäismäärä yksikkö
     
Valtionosuus kansalaisopistojen käyttökustannuksiin 1 464 392 opetustunti
Valtionosuus kansanopistojen käyttökustannuksiin 230 940 opiskelijaviikko
Valtionosuus opintokeskusten käyttökustannuksiin 125 960 opetustunti
Valtionosuus kesäyliopistojen käyttökustannuksiin 42 256 opetustunti

Kansanopistojen valtionosuuteen oikeuttavista laskennallisista opiskelijaviikoista suunnataan enintään 3 792 opiskelijaviikkoa Snellman-korkeakoulu -nimiselle vapaan sivistystyön oppilaitokselle. Valtionosuuteen oikeuttavien yksiköiden enimmäismäärästä kansanopistojen ylläpitäjille myönnetään oppivelvollisille suunnattuun koulutukseen 100 prosentin valtionosuuteen oikeuttavia suoritteita siten, että niistä aiheutuvat menot ovat enintään 6 500 000 euroa.

Opetustuntien tai opiskelijaviikkojen enimmäismäärän estämättä määrärahaa saa käyttää oikaisupäätöksistä aiheutuvien valtionosuuksien maksamiseen.

Selvitysosa:

Valtionosuuksien ja -avustusten arvioitu jakautuminen (euroa)

  Valtionosuus Valtionavustus Yhteensä
       
Kansalaisopistot 80 035 000 2 149 000 82 184 000
Kansanopistot 49 901 000 1 166 000 51 067 000
Opintokeskukset 13 912 000 150 000 14 062 000
Kesäyliopistot 4 120 000 50 000 4 170 000
Maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus 16 330 000 500 000 16 830 000
Yhteensä 164 298 000 4 015 000 168 313 000

Vapaan sivistystyön valtionosuuksilla ja valtionavustuksilla tuetaan vapaan sivistystyön strategisten tavoitteiden toteutumista. Määräraha käytetään vapaan sivistystyön oppilaitosten tehtävään järjestää elinikäisen oppimisen periaatteen pohjalta yhteiskunnan eheyttä, tasa-arvoa ja aktiivista kansalaisuutta tukevaa koulutusta. Valtionavustusten painotuksena on tukea vapaan sivistystyön rakenteellista kehittämistä, laatua ja vaikuttavuutta sekä koulutuspoliittisesti tärkeiden kohderyhmien koulutusmahdollisuuksia.

Määrärahan mitoituksessa käytetyt keskimääräiset yksikköhinnat

   
Kansalaisopistot 95,18 euroa/opetustunti
Kansanopistot 305,53 euroa/opiskelijaviikko
Opintokeskukset 166,77 euroa/opetustunti
Kesäyliopistot 163,08 euroa/opetustunti

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Kansanopistojen opistovuosi-koulutus (HO 2023) 3 000
Kertamenon poistuminen (kotoutumiskoulutus) -1 000
Kustannuspohjan korjaus (opintokeskukset) -926
Määrärahavähennys kansalaisopistot (HO 2023) -12 500
Määrärahavähennys kansanopistot (HO 2023) -2 000
Määrärahavähennys kesäyliopistot -1 000
Määrärahavähennys opintokeskukset -3 500
Ruotsinkielinen kotoutumiskoulutus 1 000
Valtionosuuden indeksikorotus (2,2 %) 3 158
Yhteensä -13 768

2024 talousarvio 168 313 000
2023 talousarvio 182 081 000
2022 tilinpäätös 175 898 716