Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         70. (29.70, osa) Opintotuki
         90. Liikuntatoimi
         91. Nuorisotyö
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2024

50. Nuorisotyön edistäminen (kiinteä määräraha)PDF-versio

Momentille myönnetään 35 382 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) nuorisolakiin (1285/2016) perustuviin valtionavustuksiin valtakunnallisille nuorisoalan järjestöille, valtakunnallisille nuorisoalan osaamiskeskuksille sekä nuorisokeskuksille

2) nuorisokeskusten investointiavustuksiin ja sosiaaliseen nuorisotyöhön

3) nuorisotyöhön ja -politiikkaan liittyviin tutkimuksiin ja selvityksiin sekä apurahojen maksamiseen

4) nuorisoalan tiedontuotantoa, viestintää, yleistä kehittämistä, nuorten osallistumista ja kuulemista tukevien tietojärjestelmien ja verkkopalveluiden ylläpitoon ja kehittämiseen

5) etsivän nuorisotyön yhteydenottopyyntöjärjestelmän ylläpitoon ja kehittämiseen

6) EU:n ja kansainvälisten toimintaohjelmien tukemiseen

7) lasten ja nuorten paikallisen harrastustoiminnan tukemiseen

8) nuorisotyön, -toiminnan ja -politiikan kehittämiseen

9) Saamelaiskäräjien nuorisoneuvoston menoihin ja saamenkielisen kulttuuri- ja kielipesätoiminnan tukemiseen

10) alueellisen nuorisotoimen menoihin sekä aluehallinnon ja valtion virastojen määräaikaisten nuorisotoimialan hankkeiden toteuttamiseen

11) enintään kolmea henkilötyövuotta vastaavan määräaikaisen henkilöstön palkkaamisesta aiheutuvien menojen maksamiseen.

Kohdassa 11) tarkoitettujen henkilöiden osalta työnantajalle maksetut sairausvakuutuksen mukaiset etuudet otetaan nettobudjetoitaessa tuloina huomioon.

Selvitysosa:

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Valtakunnalliset nuorisoalan järjestöt 18 000 000
Nuorisokeskukset 4 936 000
Alueellinen ja paikallinen nuorisotyö 5 527 000
Saamelaisten kulttuuri- ja kielipesätoiminta 1 300 000
Nuorisotyön kokeilu, koulutus, tutkimus ja kv.yhteistyö 5 619 000
Yhteensä 35 382 000

Määrärahan käytöstä arvioidaan siirtomenojen osuudeksi 34 291 000 euroa ja kulutusmenojen osuudeksi 1 091 000 euroa.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Arpajaisveron väliaikaisen alentamisen päättyminen -4 240
Etsivään nuorisotyöhön ja nuorten työpajatoimintaan (siirto momentille 29.91.51) -5 728
Kertamenon poisto -1 100
Koulu- ja oppilaitosnuorisotyöhön (siirto momentille 29.91.51) -3 000
Parlamentaarisesti sovittu taso 14 609
Saamelaisten kulttuuri- ja kielipesätoiminta, nuorten talous- ja työelämätaitojen edistäminen (siirto momentilta 29.91.30) 1 650
Tuottoarvion muutos 530
Valtionavustussäästö (HO 2023) -1 000
Valtion nuorisoneuvoston sekä arviointi- ja avustustoimikunnan hallintomenot, nuorisotyön ja -politiikan strategisten tavoitteiden toteuttaminen (siirto momentille 29.91.20) -1 027
Valtionosuudet kuntien nuorisotyöhön (siirto momentille 29.91.30) -7 690
Veikkaus Oy:n tuottoennusteen muutos 848
Yhteensä -6 148

Momentin nimike ja määrärahalaji on muutettu.


2024 talousarvio 35 382 000
2023 II lisätalousarvio -170 000
2023 talousarvio 41 530 000
2022 tilinpäätös 36 328 067