Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         70. (29.70, osa) Opintotuki
         90. Liikuntatoimi
         91. Nuorisotyö
              50. Nuorisotyön edistäminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2024

30. (29.91.52) Valtionosuudet kuntien nuorisotoimeen (arviomääräraha)PDF-versio

Momentille myönnetään 7 648 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) mukaisiin kuntien nuorisotyön valtionosuuksiin.

Kuntien nuorisotyön valtionosuuden laskennallisena perusteena käytettävä yksikköhinta on 15,00 euroa alle 29-vuotiasta asukasta kohden.

Selvitysosa:

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Etsivä nuorisotyö ja nuorten syrjäytymisen ehkäisy -4 140
Kertaluonteisten menojen poistuminen -300
Kuntien nuorisotyön valtionosuustarkistus (asukasmäärän muutos) -42
Saamelaisten kulttuuri- ja kielipesätoiminta, nuorten talous- ja työelämätaitojen edistäminen (siirto momentille 29.91.50) -1 650
Yhteensä -6 132

Momentin nimike ja määrärahalaji on muutettu.


2024 talousarvio 7 648 000
2023 I lisätalousarvio 5 500 000
2023 talousarvio 13 780 000
2022 tilinpäätös 12 578 000