Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         70. (29.70, osa) Opintotuki
         90. Liikuntatoimi
         91. Nuorisotyö
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2024

50. Liikunnan ja urheilun edistäminen (kiinteä määräraha)PDF-versio

Momentille myönnetään 55 693 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) liikuntalakiin (390/2015) perustuvien sekä muiden urheilun ja liikuntakasvatuksen edistämiseen tarkoitettujen avustusten maksamiseen valtionavustuslain (688/2001) mukaisesti

2) enintään 2 300 000 euroa urheilijoiden valmennus- ja harjoitteluapurahojen maksamiseen

3) liikunnan ja huippu-urheilun eettisen ja dopinginvastaisen toiminnan, testaustoiminnan ja dopingin vastaisen kasvatuksen tehostamisen menoihin

4) enintään 400 000 euroa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain mukaisen avustuksen maksamiseen Suomen Urheilumuseosäätiölle

5) enintään 16 ylimääräisistä urheilijaeläkkeistä annetun lain (1419/2014) mukaista täyttä eläkettä vastaavan eläkkeen myöntämiseen

6) liikunnan aluehallinnon toiminnan menoihin

7) enintään 30 000 euroa Pro Urheilu -tunnustusten maksamiseen

8) enintään 11 henkilötyövuotta vastaavan määräaikaisen henkilöstön palkkaamisesta aiheutuvien menojen maksamiseen.

Kohdan 5) määräraha budjetoidaan maksuperusteisena.

Kohdassa 8) tarkoitettujen henkilöiden osalta työnantajalle maksetut sairausvakuutuksen mukaiset etuudet otetaan nettobudjetoitaessa tuloina huomioon.

Selvitysosa:

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Liikuntaan ja urheiluun osallistuminen:  
Liikunnan kansalaistoiminta 40 722 000
Huippu-urheilu 9 121 000
Liikunnan ja urheilun eettinen toiminta 4 950 000
Liikunnan osaaminen ja tietopohja, 900 000
josta Suomen Urheilumuseosäätiö (enintään) 400 000
ja liikunnan aluehallinto 500 000
Yhteensä 55 693 000

Määrärahan käytöstä arvioidaan siirtomenojen osuudeksi 54 553 000 euroa ja kulutusmenojen osuudeksi 1 140 000 euroa.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Arpajaisveron väliaikaisen alentamisen päättyminen -11 778
Huippu-urheiluun, väestön liikunnan edistäminen (Liikkuvat), liikunnan suurtapahtumat ja kansalaistoiminta (seuratukeen) sekä liikunnan yhdenvertaiseen saavutettavuuteen (liikuntapaikkarakentamisen avustukset (siirto momentille 29.90.51) -42 587
Liikunnan rahoituksen vahvistaminen (kertaluonteinen) -3 100
Liikunnan yhteiskuntavastuu (siirto momentilta 29.90.51) 300
Liikuntapoliittisen selonteon toimeenpano (siirto momentilta 29.90.56) 700
Liikuntatieteeseen ja tutkimuksiin, OKM:n käytettäväksi ja Valtion liikuntaneuvoston henkilöstö-, vuokra- ja tukipalvelumenoihin sekä kv-yhteistyöhön (siirto momentille 29.90.20) -8 970
Parlamentaarisesti sovittu taso 40 581
Tuottoarvion muutos 1 472
Valtionavustussäästö (HO 2023) -1 278
Valtionosuudet kuntien liikuntatoimintaan ja liikunnan koulutuskeskusten toimintaan sekä opintoseteli, laatu- ja kehittämisavustukset (siirto momentille 29.90.30) -37 407
Veikkaus Oy:n tuottoennusteen muutos 2 356
Yhteensä -59 711

Momentin nimike ja määrärahalaji on muutettu.


2024 talousarvio 55 693 000
2023 I lisätalousarvio 5 000 000
2023 talousarvio 115 404 000
2022 tilinpäätös 101 459 828