Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         70. (29.70, osa) Opintotuki
         90. Liikuntatoimi
         91. Nuorisotyö
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2024

30. (29.90.52) Valtionosuudet kunnille ja liikunnan koulutuskeskuksille (arviomääräraha)PDF-versio

Momentille myönnetään 37 279 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) liikuntalakiin (390/2015), opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettuun lakiin (1705/2009) ja vapaasta sivistystyöstä annettuun lakiin (632/1998) perustuvien valtionosuuksien maksamiseen

2) enintään 300 000 euroa vapaasta sivistystyöstä annetun lain (632/1998) 14 §:n mukaisiin opintoseteliavustuksiin.

Kunnan liikuntatoiminnan valtionosuuden perusteena käytettävä yksikköhinta on 12,00 euroa asukasta kohden.

Alueellisten liikunnan koulutuskeskusten yksikköhinta on 16,60 euroa opiskelijapäivää kohden.

Valtakunnallisten liikunnan koulutuskeskusten valtionosuuden perusteena olevien opiskelijavuorokausien enimmäismäärä on 256 329. Enimmäismäärän estämättä määrärahaa saa käyttää valtionosuuksien oikaisupäätöksistä aiheutuviin menoihin.

Selvitysosa:

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Valtionosuudet kuntien liikuntatoimintaan 19 722 000
Valtionosuudet valtakunnallisille liikunnan koulutuskeskuksille 16 685 000
Valtionosuudet alueellisille liikunnan koulutuskeskuksille 572 000
Liikunnan koulutuskeskusten opintoseteliavustuksiin 300 000
Yhteensä 37 279 000

Määrärahan mitoituksessa käytetty valtakunnallisten liikunnan koulutuskeskusten arvonlisäveroton keskimääräinen yksikköhinta on 94,30 euroa ja arvonlisäverollinen keskimääräinen yksikköhinta on 100,44 euroa opiskelijavuorokautta kohden.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Indeksitarkistus (2,2 %), valtakunnalliset koulutuskeskukset 378
Liikunnan koulutuskeskusten valtionrahoituksen vähentäminen (HO 2023) -1 500
Valtionosuudet liikunnan koulutuskeskusten toimintaan sekä opintoseteli, laatu- ja kehittämisavustukset (siirto momentilta 29.90.50) 4 547
Valtionosuus kuntien liikuntatoimintaan (asukasmäärän muutos) 56
Yhteensä 3 481

2024 talousarvio 37 279 000
2023 talousarvio 33 798 000
2022 tilinpäätös 53 776 292