Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         10. Verotus ja tulli
         20. Palvelut valtioyhteisölle
         50. Eläkkeet ja korvaukset
         90. Kuntien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2024

20. Tuottavuuden edistäminen (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään 7 458 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) julkisen hallinnon tuottavuutta lisäävien hankkeiden rahoittamiseen

2) enintään 15 henkilötyövuotta vastaavan määräaikaisen henkilöstön palkkausmenoihin.

Selvitysosa:Määrärahaa on tarkoitus käyttää tuottavuutta lisäävien hankkeiden rahoittamiseen painottaen erityisesti hallitusohjelmaan kirjattuja hankkeita. Myönnettävän rahoituksen ehtona on hankesuunnitelma, joka sisältää kustannushyötyanalyysin ja suunnitelmassa esitettyihin tavoitteisiin sitoutuminen. Rahoitettavissa hankkeissa painotetaan toimeenpanon nopeutta ja hankkeen kautta saavutettavia säästöjä.

Ministeriöissä, virastoissa ja laitoksissa käytössä olevien tietojärjestelmien uudistamisella ja toimintojen automatisoinnilla voidaan saavuttaa tuottavuuden lisääntymistä, edistää sähköiseen asiointiin siirtymistä ja korvata vanhentuneita järjestelmiä. Määrärahaa voidaan myös käyttää tuottavuutta lisäävien keskeisten tietojärjestelmähankkeiden kehittämistyöhön ja valtionhallinnon yhteiseen käyttöön tulevien tietojärjestelmien kehittämishankkeisiin.

Myönnetyn määrärahan lisäksi vuonna 2024 momentilta rahoitetaan hankkeita 24 542 000 eurolla siirtämällä talousarvioesityksessä rahoitusta eri momenteille, jolloin momentin tosiasiallinen määräraha on 32 000 000 euroa.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
CAP27 -hanke (v. 2023 rahoitus) (siirto momentilta 30.20.01) 6 700
Eläinten terveyden ja hyvinvoinnin toimijoiden luvan-, hyväksynnän- ja ilmoituksenvaraiset toiminnat ja rekisteröinnit (ILMO) (v. 2023 rahoitus) (siirto momentilta 30.20.01) 456
Finlex-palvelun uudistaminen (v. 2023 rahoitus) (siirto momentilta 25.01.21) 1 763
Hallinnonalojen virastojen hallinnollisten asioiden asiankäsittelyjärjestelmän uudistaminen (v. 2023 rahoitus) (siirto momentilta 25.01.21) 1 100
Kansallisarkiston tietoaineistojen massadigitointi (siirto momentille 29.01.06) -1 304
Metsähallituksen julkisten hallintotehtävien ARVO -hanke (v. 2023 rahoitus) (siirto momentilta 35.10.52) 899
Metsähallituksen julkisten hallintotehtävien ARVO -hanke (v. 2024 rahoitus) (siirto momentille 35.10.52) -1 885
Oikeushallinnon käyttövaltuushallinnan kehittämishanke (v. 2023 rahoitus) (siirto momentilta 25.01.21) 825
Oikeushallinnon pilvi- ja sovelluspalvelujen kehittäminen (v. 2023 rahoitus) (siirto momentilta 25.01.21) 1 368
Oikeushallinnon pilvi- ja sovelluspalvelujen kehittäminen (v. 2024 rahoitus) (siirto momentille 25.01.21) -1 485
Oikeusturvaohjelma (v. 2023 rahoitus) (siirto momentilta 28.30.03) 4 750
Oikeusturvaohjelma (v. 2024 rahoitus) (siirto momentille 28.30.03) -5 900
Perustietotekniikan yhtenäistäminen (VNID ja Pälkä) (v. 2023 rahoitus) (siirto momentilta 23.01.01) 3 790
Perustietotekniikan yhtenäistäminen (VNID ja Pälkä) (v. 2024 rahoitus) (siirto momentille 23.01.01) -3 440
Sakkorangaistusten ja seuraamusmaksujen täytäntöönpanojärjestelmän uudistamishanke (v. 2023 rahoitus) (siirto momentilta 25.01.05) 1 700
Sakkorangaistusten ja seuraamusmaksujen täytäntöönpanojärjestelmän uudistamishanke (v. 2024 rahoitus) (siirto momentille 25.01.05) -1 438
SALLI - Sähköisen asioinnin kehittäminen elintarvikeketjussa (v. 2023 rahoitus) (siirto momentilta 30.20.01) 1 418
SALLI - Sähköisen asioinnin kehittäminen elintarvikeketjussa (v. 2024 rahoitus) (siirto momentille 30.20.01) -1 009
SAMPO - maksu-, raportointi ja saatavien seurantajärjestelmä (v. 2023 rahoitus) (siirto momentilta 30.20.01) 1 000
SAMPO - maksu-, raportointi ja saatavien seurantajärjestelmä (v. 2024 rahoitus) (siirto momentille 30.20.01) -1 000
Sähköisen arkistoinnin kehittäminen (v. 2023 rahoitus) (siirto momentilta 29.01.06) 1 467
Sähköisen arkistoinnin kehittäminen (v. 2024 rahoitus) (siirto momentille 29.01.06) -1 505
Teknologiaympäristöjen uudistaminen -hanke (v. 2023 rahoitus) (siirto momentilta 30.20.01) 1 403
Teknologiaympäristöjen uudistaminen -hanke (v. 2024 rahoitus) (siirto momentille 30.20.01) -243
Tullin tehtävienhallinnan kehittäminen (v. 2023 rahoitus) (siirto momentilta 28.10.02) 1 350
Tullin tehtävienhallinnan kehittäminen (v. 2024 rahoitus) (siirto momentille 28.10.02) -1 600
Tuottavuuden parantaminen ympäristölupa- ja valvontamenettelyjen digitalisaatiota kehittämällä -hanke (LUVAKE) (v. 2023 rahoitus) (siirto momentilta 35.01.01) 1 200
Tuottavuuden parantaminen ympäristölupa- ja valvontamenettelyjen digitalisaatiota kehittämällä -hanke (LUVAKE) (v. 2024 rahoitus) (siirto momentille 35.01.01) -1 228
Valtion avustustoiminnan kehittämis- ja digitalisointihanke (v. 2023 rahoitus) (siirto momentilta 28.20.01) 3 909
Valtion avustustoiminnan kehittämis- ja digitalisointihanke (v. 2023 rahoitus) (siirto momentilta 28.70.23) 1 091
Valtion palvelu- ja toimitilaverkon uudistaminen (v. 2023 rahoitus) (siirto momentilta 28.40.03) 1 800
Valtion palvelu- ja toimitilaverkon uudistaminen (v. 2024 rahoitus) (siirto momentille 28.40.03) -800
Yhdessä-hanke (v. 2023 rahoitus) (siirto momentilta 23.01.01) 2 335
Yhdessä-hanke (v. 2024 rahoitus) (siirto momentille 23.01.01) -1 705
Tasomuutos -9 555
Yhteensä 6 227

Momentin määrärahalaji on muutettu.


2024 talousarvio 7 458 000
2023 II lisätalousarvio 30 000 000
2023 I lisätalousarvio -1 200 000
2023 talousarvio 1 231 000
2022 tilinpäätös 58 003 000