Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         10. Verotus ja tulli
         20. Palvelut valtioyhteisölle
         50. Eläkkeet ja korvaukset
         90. Kuntien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2024

02. Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 4 589 000 euroa.

Määrärahasta saa käyttää enintään 310 000 euroa talouspolitiikan arviointineuvoston toimintamenojen sekä selvitys- ja tutkimustoiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen.

Selvitysosa:Valtion taloudellinen tutkimuskeskus tekee päätöksentekoa palvelevaa taloustieteellistä tutkimusta ja talouspoliittista analyysiä Suomen kansantalouden ja talouspolitiikan päätösten kannalta tärkeistä aiheista. VATT:n osana toimii Datahuone, joka tekee taloudellista päätöksentekoa tukevia selvityksiä.

Määrärahasta käytetään arviolta 4 milj. euroa tutkimus- ja kehittämistoimintaan.

Valtiovarainministeriö asettaa Valtion taloudelliselle tutkimuskeskukselle seuraavat alustavat tulostavoitteet vuodelle 2024:

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet
  • — menestyminen tutkimusrahoituksen hankinnassa siten, että VATT pystyy jatkossakin keskittymään tutkimuksessa painopistealueisiinsa
  • — strategisten rekrytointien hyödyntäminen tutkimusohjauksen ja tutkimustoiminnan vahvistamisessa
  • — tutkimustoiminnan laatupainotettu tulos suhteutettuna henkilötyövuosiin kasvaa.

Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen

  2022
toteutuma
2023
tavoite
2024
tavoite
       
Sairauspoissaolot, pv/htv 4,0 5,0 5,0
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro 3,6 3,9 3,9

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2022
toteutuma
2023
varsinainen
talousarvio
2024
esitys
       
Bruttomenot 5 994 5 903 6 089
Bruttotulot 2 237 1 500 1 500
Nettomenot 3 757 4 403 4 589
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 1 691    
— siirtyy seuraavalle vuodelle 2 066    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Tietoturvatason korotus 13
Palkkausten tarkistukset 173
Yhteensä 186

2024 talousarvio 4 589 000
2023 II lisätalousarvio 104 000
2023 talousarvio 4 403 000
2022 tilinpäätös 4 132 000