Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         10. Verotus ja tulli
         20. Palvelut valtioyhteisölle
         50. Eläkkeet ja korvaukset
         90. Kuntien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2024

01. Tilastokeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 54 320 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) jäsenmaksujen maksamiseen

2) EU-jäsenyyteen liittyvien tilastohankkeiden rahoitukseen

3) enintään 900 000 euroa tutkijapalvelujen maksullisen toiminnan hintatukeen.

Nettobudjetoinnissa otetaan tuloina huomioon:

1) maksullisen toiminnan tulot

2) EU:lta ja yhteishankkeista talousarvion ulkopuolisilta tahoilta saatavat tulot.

Selvitysosa:

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet

  2022
toteutuma
2023
tavoite
2024
tavoite
       
Tilastot, joista julkaisuja vuoden aikana 131 132 132
Oikea-aikaisten julkistusten osuus, % 96 99 99
Virheettömien julkistusten osuus, % 92 96 96
Tutkijapalveluiden käyttäjätunnusten määrä etäkäyttöjärjestelmässä, kpl 1 292 - 1 500
Verkossa vastanneiden osuus vastanneista henkilötiedonkeruissa, % 54 60 65
Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen      
Sairauspoissaolot, pv/htv 9,5 10 10
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro 3,6 3,7 3,7

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2022
toteutuma
2023
varsinainen
talousarvio
2024
esitys
       
Bruttomenot 63 359 64 807 67 320
Bruttotulot 13 568 12 200 13 000
Nettomenot 49 791 52 607 54 320
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 6 637    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 11 807    

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2022
toteutuma
2023
varsinainen
talousarvio
2024
esitys
       
Liiketaloudellisesti hinnoiteltu maksullinen toiminta pl. hintatuki      
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot 10 743 9 000 7 600
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 6 092 5 600 3 300
— osuus yhteiskustannuksista 4 791 5 200 2 800
Kustannukset yhteensä 10 883 10 800 6 100
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -140 -1 800 1 500
Kustannusvastaavuus, % 99 83 125

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2024
esitys
   
Hintatuettu liiketaloudellisesti hinnoiteltu maksullinen toiminta  
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot 2 200
   
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset  
— erilliskustannukset 3 100
— osuus yhteiskustannuksista 2 000
Kustannukset yhteensä 5 100
   
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -2 900
Kustannusvastaavuus, % 43
   
Hintatuki 900
   
Kustannusvastaavuus hintatuen jälkeen, % 61

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2024
esitys
   
Julkisoikeudelliset suoritteet  
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot 700
   
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset  
— erilliskustannukset 350
— osuus yhteiskustannuksista 400
Kustannukset yhteensä 750
   
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -50
Kustannusvastaavuus, % 93

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Liikenteen ja työkoneiden päästölaskentajärjestelmän ylläpito (siirto momentilta 31.01.01) 27
Liikenteen ja työkoneiden päästölaskentajärjestelmän ylläpito (siirto momentilta 31.01.02) 29
Päästölaskentajärjestelmän ylläpito Tilastokeskuksessa (siirto momentilta 35.01.01) 55
Sote-uudistukseen liittyvät määrärahatarpeet -715
Säädöspohjaisen ja ympäristötilastoinnin tilastotuotannon laajentuminen -60
Tietoturvatason korotus 180
Palkkausten tarkistukset 2 197
Yhteensä 1 713

2024 talousarvio 54 320 000
2023 II lisätalousarvio 1 320 000
2023 talousarvio 52 607 000
2022 tilinpäätös 54 961 000