Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         10. Verotus ja tulli
         20. Palvelut valtioyhteisölle
              11. Verkkomaksaminen
         50. Eläkkeet ja korvaukset
         90. Kuntien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2024

09. Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 5 000 000 euroa.

Selvitysosa:Määräraha mahdollistaa palvelukeskuksen hinnoittelukäytännön edellyttämän liikkumavaran. Palvelukeskuksen toiminnan tavoitteena on, että toiminnan kustannusvastaavuus toteutuu siirtomäärärahakauden aikana. Määräraha tulee käytettäväksi vain, jos asiakasmaksutulot eivät yksittäisenä varainhoitovuonna riitä kattamaan toiminnasta aiheutuvia menoja.

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet

  2022
toteutuma
2023
tavoite
2024
tavoite
       
Tuottavuusindeksi (työpanos per suorite) 100 97 93
Asiakkaan tyytyväisyys Valtorin palveluihin (päättäjät ja yhteyshenkilöt), asteikko 1—5 3,9 3,5 3,6
Asiakastyytyväisyys, käyttäjät, asteikko 1—5 4,0 3,4 3,5
Kehitykseen käytetty osuus kokonaiskustannuksista (%) 3,8 4,8 4,5
Laajavaikutteisten häiriöiden määrä (kpl/kk) 4,1 3,5 3,3
Laajavaikutteisten häiriöiden keskimääräinen ratkaisuaika, (h) 5,9 4,5 4,3
Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen      
Sairauspoissaolot, pv/htv 9,4 6,0 8,0
Työtyytyväisyys, 1—5 VMBaro 3,7 3,8 3,8

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2022
toteutuma
2023
varsinainen
talousarvio
2024
esitys
       
Bruttomenot 419 079 421 967 458 791
Bruttotulot 418 806 416 967 453 791
Nettomenot 273 5 000 5 000
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 738    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 5 000    

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2022
toteutuma
2023
varsinainen
talousarvio
2024
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot 418 806 416 967 453 791
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 419 079 421 967 458 791
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -273 -5 000 -5 000
Kustannusvastaavuus, % 100 99 99

2024 talousarvio 5 000 000
2023 talousarvio 5 000 000
2022 tilinpäätös 4 534 543