Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         10. Verotus ja tulli
         20. Palvelut valtioyhteisölle
              11. Verkkomaksaminen
         50. Eläkkeet ja korvaukset
         90. Kuntien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2024

01. Valtiokonttorin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 36 180 000 euroa.

Selvitysosa:

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet

  2022
toteutuma
2023
tavoite
2024
tavoite
       
Velanhallinnan tulos <0 >0 >0
Tapaturmakorvausten käsittelyaika 80 %:ssa päätöksistä, pv 5 10 10
Kirjanpitoyksikköjen tiedot tilinpäätöksissä oikeita ja riittäviä, % 92 100 100
Asiakastyytyväisyyden painottamattomien yleisarvosanojen keskiarvo, asteikko 4—10 9,0 8,5 8,5
Kunta- ja hyvinvointialuetalouden raportoinnin tietojen käytettävyys annetussa aikataulussa vähintään, % 83—99 95 95
Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen      
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro 4,0 3,8 3,8
Sairauspoissaolot, pv/htv 6,1 7 7

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2022
toteutuma
2023
varsinainen
talousarvio
2024
esitys
       
Bruttomenot 49 024 42 241 42 265
Bruttotulot 6 172 5 662 6 085
Nettomenot 42 852 36 579 36 180
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 8 748    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 8 322    

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2022
toteutuma
2023
varsinainen
talousarvio
2024
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot      
— suoritteiden myyntituotot 5 670 5 225 5 830
— muut tuotot 62 57 55
Tuotot yhteensä 5 732 5 282 5 885
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 2 465 2 309 2 486
— osuus yhteiskustannuksista 3 505 2 963 3 419
Kustannukset yhteensä 5 970 5 272 5 905
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -238 10 -20
Kustannusvastaavuus, % 96 100 100

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Automaattisen päätöksenteon menot (HE 145/2022) 2 766
EU:n elvytysrahaston seurannan ja valvonnan tehtävät -1 050
Hyvinvointialueiden taloustietojen toimittamisen tehtävät -563
Korkotukilainojen lisätyö 160
Kuntien ja hyvinvointialueiden taloustietopalvelun lisärahoitustarve 1 150
Peppol-toiminnan perustaminen Suomeen -350
Tietoturvatason korotus 117
Valtion avustustoiminnan kehittämis- ja digitalisointihanke (v. 2023 rahoitus) (siirto momentille 28.70.20) -3 909
Palkkausten tarkistukset 1 280
Yhteensä -399

Määräraha on osittain kehyksen ulkopuolinen.


2024 talousarvio 36 180 000
2023 II lisätalousarvio 769 000
2023 I lisätalousarvio 9 236 000
2023 talousarvio 36 579 000
2022 tilinpäätös 42 426 000