Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
              50. Eräät avustukset
         10. Poliisitoimi
         20. Rajavartiolaitos
         40. Maahanmuutto
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2024

04. Kriisinhallintakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 2 434 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös siviilikriisinhallintatoiminnan kotimaan valmiuksien kehittämiseen.

Selvitysosa:Sisäministeriö vastaa Suomen valmiuksista osallistua kansainväliseen siviilikriisinhallintatoimintaan. Kotimaan valmiuksien operatiivisia tehtäviä hoitava Kriisinhallintakeskus tarjoaa laadukasta siviilikriisinhallintatehtäviin sekä vaalitarkkailutehtäviin valmistavaa koulutusta, toimii vastuullisena rekrytoijana ja työnantajana lähetettäville asiantuntijoille sekä tekee alaan liittyvää tutkimus- ja kehittämistoimintaa. Kokonaisvaltaista lähestymistapaa kriiseihin edistetään yhteistyössä sotilas-, rauhanvälitys- ja kehitysyhteistyötoimijoiden kanssa. Laajalla sidosryhmäyhteistyöllä edistetään hallinnonalojen ja kansalaisjärjestöjen välistä tietojenvaihtoa siviilikriisinhallinnasta. Hallitusohjelman mukaisesti jatketaan vuonna 2024 aktiivista osallistumista siviilikriisinhallintaan tehokkaan rekrytoinnin ja monipuolisen koulutuksen kautta.

Siviilikriisinhallintatoimintaan ulkomailla osallistuvista henkilöistä aiheutuvat menot maksetaan momentilta 24.10.21.

Toimintamenojen kohdentuminen (%)1)

  2022
toteutuma
2023
arvio
2024
tavoite
       
Henkilöstömenot 76 71 74
Toimitilamenot 5 6 6
ICT-menot 1 1 1
Muut menot 18 22 19
Yhteensä 100 100 100

1) Luvut sisältävät myös siirrettyjen määrärahojen käytön.

Sisäministeriö asettaa Kriisinhallintakeskukselle seuraavat alustavat toiminnalliset tulostavoitteet:

  • — Suomen siviilikriisinhallinta-osallistuminen on vaikuttavaa ja vastaa toimintaympäristön vaatimuksiin ja muutoksiin.
  • — Suomen siviilikriisinhallinta-osallistuminen vastaa sisäisen turvallisuuden tavoitteisiin.

Toiminnan tunnuslukuja

  2022
toteutuma
2023
arvio
2024
tavoite
       
Siviilikriisinhallinnan peruskoulutus, hakijoiden määrä 257 200 200
Siviilikriisinhallinnan kansainväliset tehtävät, hakijoiden määrä 472 400 400
Siviilikriisinhallinnan kansainväliset tehtävät, avattujen tehtävien määrä 149 150 150
Naisten osuus siviilikriisinhallintatehtävissä (%) 46 50 50
Naisten määrä siviilikriisinhallinnan peruskurssilla (%) 45 50 50

Henkisten voimavarojen hallinta

  2022
toteutuma
2023
arvio
2024
tavoite
       
Henkilötyövuodet 29 30 30
Sairauspoissaolot (pv/htv) 4,6 5 3
Työtyytyväisyys (1—5) 4,1 4,2 4,2

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2022
toteutuma
2023
varsinainen
talousarvio
2024
esitys
       
Bruttomenot 2 513 2 320 2 534
Bruttotulot 114 - 100
Nettomenot 2 399 2 320 2 434
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 485    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 408    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Palkkausten tarkistukset 114
Yhteensä 114

2024 talousarvio 2 434 000
2023 II lisätalousarvio 68 000
2023 talousarvio 2 320 000
2022 tilinpäätös 2 322 000