Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2024

50. VaalimenotPDF-versio

20. Vaalimenot (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 48 336 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) vaalilain (714/1998) mukaisten yleisten vaalien ja menettelystä neuvoa-antavissa kansanäänestyksissä annetussa laissa (571/1987) tarkoitettujen valtiollisten kansanäänestysten toimittamisesta ja niihin liittyvästä tiedottamisesta ja tietopalvelusta, vaalitietojärjestelmän ja vaalivalmiuden ylläpidosta, vaalijärjestelmän ja vaalitietojärjestelmän kehittämisestä sekä äänestysaktiivisuuden vahvistamiseen liittyvistä toimenpiteistä aiheutuvien menojen maksamiseen

2) siirtomenojen maksamiseen kunnille vaalilain 188 §:n 3 momentissa tarkoitettuna kertakorvauksena ja saamelaiskäräjistä annetussa laissa (974/1995) tarkoitetuista saamelaiskäräjävaaleista aiheutuvien menojen maksamiseen.

Selvitysosa:

Määrärahan arvioitu käyttö (1 000 euroa)

   
Presidentinvaalit 2024 26 000
Europarlamenttivaalit 2024 16 740
Alue- ja kuntavaalit 2025 100
Vaalitietojärjestelmän menot 5 330
Muut vaalimenot 116
Saamelaiskäräjävaalit 50
Yhteensä 48 336

Määrärahan käytöstä arvioidaan kulutusmenojen osuudeksi 16 156 000 euroa ja siirtomenojen osuudeksi 32 130 000 euroa.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Alue- ja kuntavaalit 2025 100
Eduskuntavaalit 2023 -17 070
Europarlamenttivaalit 2024 16 740
Presidentinvaalit 2024 26 000
Presidentinvaalit 2024 (vuoden 2023 menot) -3 000
Saamelaiskäräjälain uudistaminen 50
Saamelaiskäräjävaalit 2023 -550
Vaalitietojärjestelmän menot 730
Yhteensä 23 000

2024 talousarvio 48 336 000
2023 II lisätalousarvio
2023 I lisätalousarvio
2023 talousarvio 25 336 000
2022 tilinpäätös 14 879 520