Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Ministeriö ja hallinto
         30. Syyttäjät
         50. Vaalimenot
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2024

50. (25.10.50) Yksityisille oikeusavustajille maksettavat korvaukset (arviomääräraha)PDF-versio

Momentille myönnetään 80 410 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) oikeusapulaissa (257/2002)

2) yksityishenkilön velkajärjestelystä annetussa laissa (57/1993)

3) oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetussa laissa (689/1997) säädettyjen korvausten maksamiseen.

Selvitysosa:

Määrärahan arvioitu käyttö (1 000 euroa)

   
Oikeusapu 73 410
Yksityishenkilön velkajärjestely 1 000
Syytteestä vapautetun oikeudenkäyntikulujen korvaus 6 000
Yhteensä 80 410

Vuonna 2022 yksityiset oikeusavustajat hoitivat 36 0801) oikeusapuasiaa ja oikeusapulain mukaiset yksityisten avustajien korvaukset olivat noin 72,1 milj. euroa. Yksityishenkilön velkajärjestelylain mukaiset korvaukset olivat noin 0,8 milj. euroa v. 2022. Syytteestä vapautettujen oikeudenkäyntikulujen korvaukset olivat noin 7,9 milj. euroa v. 2022.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Konkurssilain mukaisten julkisselvittäjien palkkiot ja muut julkisselvitysmenot (siirto momentille 25.01.20) -2 000
Yksityisten avustajien palkkioiden kasvu (maahanmuuttokokonaisuus) 140
Tasomuutos 5 500
Yhteensä 3 640

2024 talousarvio 80 410 000
2023 II lisätalousarvio 1 000 000
2023 I lisätalousarvio 725 000
2023 talousarvio 76 770 000
2022 tilinpäätös 82 380 286