Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Ministeriö ja hallinto
              20. Erityismenot
              50. Avustukset
         30. Syyttäjät
         50. Vaalimenot
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2024

22. Oikeusministeriön hallinnonalan ICT-kehittäminen (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään 20 120 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää hallinnonalan tietohallintomenoihin, -hankkeisiin ja digitalisaation edistämiseen.

Selvitysosa:

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Hallinnonalan digitalisaation edistäminen (siirto momentilta 25.01.21) 800
Hallinnonalan keskitetyt IT-palvelut (siirto momentilta 25.01.21) 8 945
Käyttö- ja kapasiteettipalvelu 1 700
Oikeudenhoidon turvaaminen: ICT-järjestelmien ylläpitokehittäminen (siirto momentilta 25.01.21) 5 000
Oikeusministeriön hallinnonalan kyberturvallisuuden parantaminen: palautumiskyvykkyydet (kyber) (siirto momentilta 25.01.21) 25
Vaalitietojärjestelmän (VAT) uusiminen (kyber) (siirto momentilta 25.01.21) 3 650
Yhteensä 20 120

2024 talousarvio 20 120 000