Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Ministeriö ja hallinto
              20. Erityismenot
              50. Avustukset
         30. Syyttäjät
         50. Vaalimenot
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2024

01. Oikeusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 25 441 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) oikeusministeriön hyväksymien tutkimus- ja kehittämishankkeiden rahoittamiseen

2) ministeriön yhteydessä toimivista lautakunnista ja muista vastaavista toimielimistä aiheutuvien menojen maksamiseen.

Selvitysosa:

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2022
toteutuma
2023
varsinainen
talousarvio
2024
esitys
       
Bruttomenot 24 251 24 549 26 541
Bruttotulot 1 127 1 100 1 100
Nettomenot 23 124 23 449 25 441
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 5 743    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 8 266    

Määrärahan käytöstä arvioidaan kulutusmenojen osuudeksi 25 341 000 euroa ja siirtomenojen osuudeksi 100 000 euroa.

Määrärahasta käytetään arviolta 270 000 euroa tutkimus- ja kehittämistoimintaan.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Harmaan talouden torjunta (HO 2019) -36
Henkilöstövoimavarasiirto (siirto momentilta 25.10.03) 29
Kriminaalipolitiikka - rangaistusten kiristäminen (HO 2023) 1 000
Ministereiden, heidän valtiosihteereidensä ja erityisavustajiensa sihteereiden palkkamenot (siirto momentille 23.01.02) (HO 2023) -199
Oikeudenhoidon resurssien varmistaminen (valtioneuvoston selonteko oikeudenhoidosta 2022) 100
Poliittisen esikunnan kasvusta aiheutuvat lisämenot -413
Talousosaaminen (siirto momentilta 25.15.01) 108
Ulkopuolisten hankerahoitusten omarahoitusosuus (siirto momentilta 25.01.21) 100
Ulosottokaaren vapaakuukausisäännösten muuttaminen (siirto momentilta 25.20.01) 244
Vaalitutkimus eduskuntavaalien yhteydessä -200
Yhdenvertaisuuslain osittaisuudistus 37
YJA-ylläpitokustannukset (siirto momentilta 23.01.01) 20
Palkkausten tarkistukset 1 202
Yhteensä 1 992

2024 talousarvio 25 441 000
2023 II lisätalousarvio 763 000
2023 I lisätalousarvio 108 000
2023 talousarvio 23 449 000
2022 tilinpäätös 25 647 000