Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Kansanedustajat
         10. Eduskunnan kanslia
              29. Arvonlisäveromenot
         20. Eduskunnan oikeusasiamies
         90. Eduskunnan muut menot
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2024

01. Eduskunnan kanslian toimintamenot (arviomääräraha)PDF-versio

Momentille myönnetään 65 140 000 euroa.

Selvitysosa:Määrärahaan sisältyy eduskunnan kansliaan palvelussuhteessa olevien kansanedustajien avustajien palkkaus- ja henkilöstömenoja sekä matkakustannuksia yhteensä 2 950 000 euroa. Eduskuntaryhmien palveluksessa olevien avustajien tukirahaa varten on momentti 21.10.51.

Määrärahasta käytetään arviolta 235 000 euroa tutkimus- ja kehittämistoimintaan.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Avustajatuki (siirto momentille 21.10.51) -276
Htv 767
ICT-menot 350
Kansainvälinen toiminta 874
Kertaluonteiset menot -900
Toimintamenot 265
Toimitilamenot 798
Palkkausten tarkistukset 2 140
Yhteensä 4 018

2024 talousarvio 65 140 000
2023 II lisätalousarvio
2023 talousarvio 61 122 000
2022 tilinpäätös 57 111 208