Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2024

90. Valtionvelan korko (arviomääräraha)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 3 155 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää valtionvelan korkojen, vanhentuneiden korkojen ja myös lyhytaikaisesta tilapäisrahoituksesta aiheutuvien korkojen sekä velkasalkun riskiaseman säätelemiseksi tehtyjen johdannaissopimusten menojen maksamiseen.

Selvitysosa:Euromääräinen velka oli vuoden 2022 lopussa 139 955 milj. euroa ja sen keskimääräinen nimelliskorko 1,06 %. Vuonna 2024 otettaville lainoille on käytetty 3,6 prosentin korkoarviota 3 kuukauden korkojaksolle ja 3,2 prosentin korkoarviota 10 vuoden korkojaksolle.

Bruttomääräisistä menoista vähennettäviä tuloja ovat valtionlainoista saatavat korkotulot sekä valtionlainojen koronmaksua suojaavista johdannaisista kertyvät tulot ja saaduista käteisvakuuksista kertyvät tulot.

Määrärahan arvioitu käyttö (1 000 euroa)

   
Sarjaobligaatiolainat 2 482 000
Muut obligaatiolainat 136 000
Saatujen käteisvakuuksien nettokorkomenot -162 000
Velkasitoumuslainat 699 000
Yhteensä 3 155 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Tarkentunut arvio 1 642 000
Yhteensä 1 642 000

Määräraha on kehyksen ulkopuolinen.


2024 talousarvio 3 155 000 000
2023 II lisätalousarvio -268 000 000
2023 I lisätalousarvio 1 073 000 000
2023 talousarvio 1 513 000 000
2022 tilinpäätös 822 703 968