Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         02. Valvonta
         20. Työttömyysturva
         30. Sairausvakuutus
         40. Eläkkeet
         50. Veteraanien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2024

35. Valtionosuus korkeakouluopiskelijoiden terveydenhuoltoon (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään 68 712 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää enintään 67 712 000 euroa korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollosta annetun lain (695/2019) mukaisen valtion rahoituksen maksamiseen Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiölle opiskeluterveydenhuollon tuottamiseen. Määrärahan mitoitus perustuu 89 900 000 euron kokonaiskustannukseen.

Määrärahasta on varattu 1 000 000 euroa korkeakouluopiskelijoiden hyvinvoinnin tukemisen liittyvien valtionavustusten maksamiseen Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiölle.

Selvitysosa:Kansaneläkelaitos vastaa korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon järjestämisestä valtakunnallisesti. Kansaneläkelaitos huolehtii palvelujen riittävästä saatavuudesta ja saavutettavuudesta sekä hyväksyy opiskeluterveydenhuollon palveluverkon. Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö tuottaa korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon palvelut valtakunnallisesti. Säätiö tuottaa palvelut pääosin omana toimintanaan. Jos lain mukaista tuottamisvelvollisuutta ei voida muuten toteuttaa, säätiö voi hankkia täydentäviä palveluja muulta palveluntuottajalta.

Koordinaatioasetuksen (EU 883/2004) tulkinnan muutoksen myötä sen piiriin arvioidaan kuuluvan noin 4 000 opiskelijaa.

Hyväksyttävät kokonaiskustannukset perustuvat 319,90 euron opiskelijakohtaiseen hyväksyttävään kustannukseen ja 281 000 opiskelijan määrään.

Korkeakouluopiskelijoiden terveydenhuollon kustannukset

  2022
toteutuma
2023
arvio
2024
arvio
       
Kokonaiskustannukset 85 317 635 86 000 000 89 900 000
YTHS kustannukset 80 963 296 86 000 000 89 900 000
Opiskelijakohtainen kustannus 286,20 320,16 319,90
Keskimääräinen opiskelijamäärä 282 851 285 000 281 000
Valtion rahoitusosuus 60 750 654 66 500 000 68 500 000
Valtion rahoitusosuus, % 75,0 77,0 77,0
Opiskelijoiden hyvinvoinnin tukeminen (erillinen valtionavustus) - 1 000 000 1 000 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Hoitotakuun toteutus 300
Vuosien 2023-2024 palkankorotusten vaikutus 2 000
YTHS:n terveydenhoitopalvelut koordinaatioasetuksen piiriin (siirto momentille 33.30.60) (BudjL) -1 088
Yhteensä 1 212

Momentin nimike on muutettu.


2024 talousarvio 68 712 000
2023 II lisätalousarvio
2023 talousarvio 67 500 000
2022 tilinpäätös 65 800 000