Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         02. Valvonta
         20. Työttömyysturva
         30. Sairausvakuutus
         40. Eläkkeet
         50. Veteraanien tukeminen
              50. Rintamalisät
              (51.) Sotilasvammakorvaukset
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2024

58. Rintamaveteraanien kuntoutus ja kotona asumista tukevat palvelut (arviomääräraha)PDF-versio

Momentille myönnetään 85 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää rintamaveteraanien kuntoutuksesta annetun lain (1184/1988) nojalla rintamaveteraanien kotona asumista tukevien palvelujen maksamiseen.

Määrärahaa saa käyttää enintään 9 000 000 euroa:

1) rintamaveteraanien kuntoutuksesta annetun lain (1184/1988) nojalla rintamaveteraanien kuntoutuksen maksamiseen

2) rintamaveteraanikuntoutuksen tutkimus- ja kehittämishankkeiden sekä matkakulujen maksamiseen

3) kuntoutuskustannusten asiantuntijapalkkioiden maksamiseen.

Selvitysosa:Rintamaveteraanien (pl. sotainvalidit) lukumäärän arvioidaan vuoden 2024 alussa olevan noin 1 700 henkeä.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Kotona asumista tukevat palvelut lakisääteisiä 1.11.2019 lähtien, tarkennus -18 320
Määräraha-arvioiden tarkentuminen 6 312
Veikkaus Oy:n tilitysten muutos 1.1.2024 lähtien (siirto momentilta 33.50.56) 17 000
Veikkaus Oy:n tilitysten muutos 1.1.2024 lähtien (siirto momentilta 33.50.57) 8
Yhteensä 5 000

Momentin nimike on muutettu.


2024 talousarvio 85 000 000
2023 talousarvio 80 000 000
2022 tilinpäätös 95 200 000