Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         02. Valvonta
              50. Perhe-etuudet
              53. Sotilasavustus
              54. Asumistuki
              57. Perustoimeentulotuki
         20. Työttömyysturva
         30. Sairausvakuutus
         40. Eläkkeet
         50. Veteraanien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2024

54. Asumistuki (arviomääräraha)PDF-versio

Momentille myönnetään 1 656 900 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää yleisestä asumistuesta annetun lain (938/2014) mukaisten asumistukien maksamiseen.

Selvitysosa:Yleinen asumistuki perustuu kokonaisvuokraan ja lineaarisen omavastuun määrittelyyn. Asumistuen tarpeeseen vaikuttavat tuensaajien lukumäärässä sekä tuensaajien asumismenoissa ja tuloissa tapahtuvat muutokset. Ahvenanmaan asumistuet rahoittaa Ahvenanmaan valtionvirasto.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Ansiotulovähennyksen poisto 1.4.2024 (BudjL) (HO 2023) -66 000
Ansioturvan tason porrastus 1.9.2024 (BudjL) (HO 2023) 5 000
Lomakorvausten jaksotuksen palauttaminen 1.1.2024 (BudjL) (HO 2023) 2 000
Lämmitys- ja hoitonormin korotuksen poistuminen -2 300
Nuoren kuntoutusrahan ja ammatillisessa kuntoutuksessa olevan kuntoutusrahan vähimmäismäärä kuntoutusrahan vähimmäismäärän tasolle (BudjL) (HO 2023) 700
Omavastuupäivien palauttaminen viidestä seitsemään 1.1.2024 (BudjL) (HO 2023) 1 000
Omistusasumisen tuen poisto 1.9.2024 (BudjL) (HO 2023) -11 000
Pakolaiskiintiön alentaminen 850:stä 500:aan (HO 2023) -200
Perhe-eläkeuudistus -100
Perhevapaauudistus -50
Perusomavastuun korotus 50 %, tuen tason tarkistus 70 %, Helsinki kuntayhtymä 2:n tasolle 1.4.2024 (BudjL) (HO 2023) -116 000
Tarvearvion muutos 108 850
Tarvearvion muutos (maahanmuuton olettamat) 35 000
Työttömyysturvan lapsikorotusten lakkauttaminen 1.4.2024 (BudjL) (HO 2023) 15 000
Työttömyysturvan suojaosista luopuminen 1.4.2024 (BudjL) (HO 2023) 6 800
Työttömyysturvan työssäoloehdon pidentäminen 12 kuukauteen 1.9.2024 (BudjL) (HO 2023) 2 000
Työttömyysturvan ylimääräisen lapsikorotuksen poistuminen 2 000
Väliaikaisen sähkötuen poistuminen -85 000
Yhteensä -102 300

Määräraha on kehyksen ulkopuolinen.


2024 talousarvio 1 656 900 000
2023 II lisätalousarvio -20 000 000
2023 talousarvio 1 759 200 000
2022 tilinpäätös 1 558 700 000