Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         30. Työllisyys ja yrittäjyys
         40. Yritysten erityisrahoitus
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2024

47. Finnvera Oyj:n tappiokorvaukset (arviomääräraha)PDF-versio

Momentille myönnetään 65 436 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää valtion erityisrahoitusyhtiön luotto-, takaus- ja pääomasijoitustoiminnasta annetun lain (445/1998) 8 §:n 1 momentin 1—3 kohtien nojalla annettujen valtioneuvoston sitoumusten mukaisesti:

1) Finnvera Oyj:n luotto- ja takaustoiminnasta syntyneiden tappioiden osittaiseen korvaamiseen

2) Finnvera Oyj:lle maksettavaan korkotukeen.

Määräraha budjetoidaan maksatuspäätösperusteisena.

Selvitysosa:Valtio korvaa antamansa sitoumuksen perusteella Finnvera Oyj:lle 50 % tai 80 % luotto- ja takaustappioiden kokonaismäärästä. Luottotappiokorvaukset mahdollistavat sen, että Finnvera Oyj voi myöntää lainoja ja takauksia silloinkin, kun yrityksen vakuudet ovat riittämättömät.

Finnvera Oyj:n arvioidaan tekevän 6 500 rahoituspäätöstä v. 2024. Rahoitusta saavien kasvavien yritysten osuus arvioidaan olevan 2 000. Finnvera Oyj:llä on noin 25 000 asiakasta, joista alle kymmenen henkilöä työllistävien yritysten osuus on noin 90 %.

Vaikuttavuus

  2022
toteutuma
2023
arvio
2024
arvio
       
Luotto- ja takaustappiositoumusten piirissä olevien hankkeiden kokonaismäärä (mrd. euroa) 2,6 2,2 2,2
— josta Finnveran myöntämä rahoitus (mrd. euroa ja %) 1,1 (44 %) 1,0 (45 %) 1,0 (45 %)
— josta pankkien ja muun rahoituksen osuus (mrd. euroa ja %) 1,5 (56 %) 1,2 (55 %) 1,2 (55 %)
Aloittavien yritysten määrä (kpl) 1 931 2 000 2 200
Myötävaikutetut uudet työpaikat (kpl) 6 001 6 000 6 500

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Korkotukien ja tappiokorvausten muutokset 365
Yhteensä 365

2024 talousarvio 65 436 000
2023 II lisätalousarvio -20 000 000
2023 talousarvio 65 071 000
2022 tilinpäätös 36 534 458