Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         30. Työllisyys ja yrittäjyys
              44. Alueellinen kuljetustuki
              52. Palkkaturva
         40. Yritysten erityisrahoitus
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2024

55. Toimet työurien pidentämiseksi (arviomääräraha)PDF-versio

Momentille myönnetään 61 700 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain (916/2012) mukaisesti:

1) muutosturvakoulutuksen hankintaan

2) lain 7 a luvussa tarkoitetun tuen maksamiseen

3) lain 11 luvun 1 §:ssä tarkoitetun tuen maksamiseen.

Siirtomenoista muutosturvakoulutus budjetoidaan suoriteperusteisena, 55 vuotta täyttäneiden työllistämistuki sekä kuntien velvoitetyöllistäminen budjetoidaan maksuperusteisena.

Selvitysosa:Määräraha on tarkoitettu julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetussa laissa säädettyjen 55 vuotta täyttäneiden työllisyyden edistämiseen tarkoitettuihin toimiin, joita ovat kohderyhmälle tarkoitettu muutosturvakoulutus, 55 vuotta täyttäneiden työllistämistuki sekä kuntien velvoitetyöllistäminen. ELY-keskukset ja TE-toimistot hankkivat muutosturvakoulutuksia ja Työllisyysrahasto maksaa koulutukset toteutuneiden kustannusten mukaan. 55 vuotta täyttäneiden työllistämistuki ja kuntien velvoitetyöllistäminen muistuttavat palkkatuettua työtä, mutta toisin kuin palkkatuen kohdalla, on työnantajalla oikeus saada edellä mainitut tuet laissa säädettyjen edellytysten täyttyessä.

Muutosturvakoulutusmenoja vastaavat tulot on budjetoitu momentille 12.32.99.

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Muutosturvakoulutus 22 000 000
55 vuotta täyttäneiden työllistämistuki 20 000 000
Kuntien velvoitetyöllistäminen 19 700 000
Yhteensä 61 700 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Työssäoloehdon pidentäminen 12 kuukauteen (HO 2023) 3 200
Työurien pidentäminen (siirto momentilta 32.30.51) 10 800
Työurien pidentäminen (siirto momentilta 33.20.50) 12 000
Työurien pidentäminen (siirto momentilta 33.20.52) 13 700
Yhteensä 39 700

2024 talousarvio 61 700 000
2023 II lisätalousarvio
2023 I lisätalousarvio 9 125 000
2023 talousarvio 22 000 000