Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         30. Työllisyys ja yrittäjyys
              44. Alueellinen kuljetustuki
              52. Palkkaturva
         40. Yritysten erityisrahoitus
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2024

42. Yritysten kehittämishankkeiden tukeminen (arviomääräraha)PDF-versio

Momentille myönnetään 10 200 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetun lain (9/2014) ja valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi vuosina 2021—2028 annetun lain (758/2021) mukaisten avustusten maksamiseen yritysten kehittämis- ja investointihankkeisiin sekä voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen pk-yritysten toimintaympäristöä parantaviin hankkeisiin.

Määräraha budjetoidaan maksatuspäätösperusteisena.

Momentin määrärahasta on varattu 1 400 000 euroa kasvun kiihdyttämisohjelman toimeenpanoon (RRF pilari3) osana elpymis- ja palautumissuunnitelmaa.

Selvitysosa:

Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 euroa)

  2024 2025 2026 Yhteensä
vuodesta
2024 lähtien
         
Ennen vuotta 2024 tehdyt sitoumukset 10 200 4 300 1 000 15 500

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Kasvun kiihdyttämisohjelma (RRF pilari3) -1 630
Maksatusten tarkistukset -12 200
Myöntämisvaltuuden lakkauttaminen (HO 2023) -1 000
Yhteensä -14 830

Määräraha on osittain kehyksen ulkopuolinen.


2024 talousarvio 10 200 000
2023 talousarvio 25 030 000
2022 tilinpäätös 15 037 913