Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
              20. Siviilipalvelus
         30. Työllisyys ja yrittäjyys
         40. Yritysten erityisrahoitus
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2024

41. Erityisavustus Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n tutkimusinfrastruktuuriin (arviomääräraha)PDF-versio

Momentille myönnetään 17 100 000 euroa.

Valtuus

Vuonna 2024 saa uusia rahoituspäätöksiä tehdä enintään 11 000 000 eurolla.

Määrärahaa ja valtuutta saa käyttää:

1) kvanttitietokoneen hankinnan ja laitteen rakentamisen kustannuksiin

2) kvanttisalaustekniikoita hyödyntävän verkkoinfrastruktuurin rakentamiseen (EuroQCI)

3) VTT:n kyberturvallisuuden kehittämisinvestointeihin

4) Kvanttinova -pilotointiympäristön yhteiskäyttöisten laitteiden hankintaan ja käyttöönottoon

5) uuden kellon hankkimiseen Suomen ajan varmistamiseksi

6) puhtaan energian pilotti-infrastruktuuri Bioruukin rakentamiseen.

Määrärahasta ja valtuudesta on varattu 500 000 euroa lupamenettelyjen ja viranomaisuudistusten voimavaroihin (REPowerEU) osana elpymis- ja palautumissuunnitelmaa.

REPowerEU:hun liittyviä valtuuksia ja määrärahaa saa käyttää sen jälkeen, kun EU:n neuvosto on hyväksynyt REPowerEU-luvun osana Suomen kansallisen elpymis- ja palautumissuunnitelman päivitystä.

Määräraha budjetoidaan maksatuspäätösperusteisena.

Selvitysosa:Momentilta maksetaan myös ennen vuotta 2024 tehdyistä sitoumuksista aiheutuvia menoja.

Momentin määrärahasta 500 000 euroa on EU:n elpymisvälineen toimeenpanon rahoitusta puhtaan energian pilotti-infrastruktuuri Bioruukkiin.

Määrärahasta käytetään arviolta 17 000 000 euroa tutkimus- ja kehittämistoimintaan.

Määrärahan arvioitu käyttö (1 000 euroa)

   
Kvanttitietokone 10 500
Kvanttisalaustekniikoita hyödyntävän verkkoinfrastruktuurin rakentamiseen 250
Kvanttinova -pilotointiympäristön yhteiskäyttöisten laitteiden hankinta 5 000
Puhtaan energian pilotti-infrastruktuuri Bioruukkiin (REPowerEU T&K) 500
Kyberturvallisuuden kehittämisinvestoinnit 750
Uuden kellon hankinta Suomen ajan varmistamiseksi 100
Yhteensä 17 100

Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 euroa)

  2024 2025 2026 2027 Yhteensä
vuodesta 2024
lähtien
           
Ennen vuotta 2024 tehdyt sitoumukset 6 500 3 250 350 - 10 100
Vuoden 2024 sitoumukset 10 600 400 - - 11 000
Menot yhteensä 17 100 3 650 350 - 21 100

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Kvanttikoneen skaalaaminen 5 000
Kvanttinova-pilotointiympäristön yhteiskäyttöisten laitteiden hankinta 5 000
Kvanttisalausta hyödyntävä viestintäverkko -150
Kvanttitietokone (LTAIV 2020) -3 400
Kvanttitietokoneen maksatusten tarkentuminen 3 700
Maksatusten tarkastukset -600
Puhtaan energian pilotti-infrastruktuuri Bioruukkiin (REPowerEU T&K) 500
Uuden kellon hankinta Suomen ajan varmistamiseksi 100
Yhteensä 10 150

Määräraha on osittain kehyksen ulkopuolinen.


2024 talousarvio 17 100 000
2023 talousarvio 6 950 000
2022 tilinpäätös 6 000 000