Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
              20. Siviilipalvelus
         30. Työllisyys ja yrittäjyys
         40. Yritysten erityisrahoitus
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2024

10. Digitalisaation kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

Momentille myönnetään 25 200 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) digitalisaatiota edistävien tietojärjestelmäuudistusten ja digitaalisten palveluiden kehittämiseen, käyttöönottoon ja kehittämisen aikaiseen ylläpitoon

2) digitalisaatiohankkeiden toimeenpanon tukemiseen ja arviointiin

3) enintään 50 henkilötyövuotta vastaavan määräaikaisen ja vakinaisen henkilöstön palkkausmenoihin.

Määrärahasta on varattu

1) 600 000 euroa yritysten digitaloushankkeelle (RRF pilari2)

2) 1 500 000 euroa lupamenettelyjen ja viranomaisuudistusten voimavaroihin (REPowerEU)

osana elpymis- ja palautumissuunnitelmaa.

REPowerEU:hun liittyvää määrärahaa saa käyttää sen jälkeen, kun EU:n neuvosto on hyväksynyt REPowerEU-luvun osana Suomen kansallisen elpymis- ja palautumissuunnitelman päivitystä.

Selvitysosa:Määräraha on tarkoitettu digitalisaatiota edistävien tietojärjestelmäuudistusten ja digitaalisten palveluiden kehittämiseen. Määrärahalla rahoitetaan keskeisiä digitaalisuutta edistäviä uudistuksia, joita toteutetaan työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalalla tai yhteistyössä muiden hallinnonalojen kanssa.

Momentin määrärahasta 2 100 000 euroa on EU:n elpymisvälineen toimeenpanon rahoitusta. Reaaliaikataloushankkeen tavoitteena on vauhdittaa datataloutta ja digitalisaatiokehitystä.

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Reaaliaikataloushanke (RRF pilari2) 600 000
TE-digi -hanke 5 000 000
Luvat ja valvonta -palvelu sekä RED III (REPowerEU luvitus) 1 500 000
TE-palvelu-uudistus 9 900 000
Hallinnonalan digitalisaation kehittäminen 8 200 000
Yhteensä 25 200 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Luvat ja valvonta -hankkeen kehittäminen -1 500
Luvat ja valvonta -palvelun jatkokehittäminen ja käytön laajentaminen sekä RED III direktiivin muutosten ja puhtaan siirtymän edellytysten toteuttaminen (REPowerEU luvitus) 1 500
Pohjoismainen työvoimapalvelumalli (RRF pilari3) -7 000
Tehokkaan rahanpesun estämisen valvonnan ja täytäntöönpanon varmistaminen (RRF pilari2) -800
TE-palvelu-uudistuksen tietojärjestelmäkustannukset 9 900
Uudelleenkohdennus, digitalisaation kehittäminen (siirto momentille 32.01.03) -1 000
Uudelleenkohdennus, digitalisaation kehittäminen (siirto momentille 32.01.07) -2 000
Uudelleenkohdennus, TE-digi -hanke (siirto momentille 32.30.51) -10 000
Work in Finland -rakenteen perustaminen -1 000
Yritysten digitalous (RRF pilari2) -3 400
Yhteensä -15 300

Määräraha on osittain kehyksen ulkopuolinen.


2024 talousarvio 25 200 000
2023 II lisätalousarvio -1 000 000
2023 I lisätalousarvio 4 000 000
2023 talousarvio 40 500 000
2022 tilinpäätös 37 880 000