Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
              20. Siviilipalvelus
         30. Työllisyys ja yrittäjyys
         40. Yritysten erityisrahoitus
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2024

03. Työ- ja elinkeinotoimistojen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 287 447 000 euroa.

Selvitysosa:Työ- ja elinkeinotoimiston (TE-toimisto) tehtävänä on yritys- ja työnantajalähtöinen työnvälitys, joka tukee nopeaa työllistymistä ja avoimien työpaikkojen mahdollisimman tehokasta täyttöä. TE-toimistot toimivat ELY-keskusten alaisina paikallishallinnon viranomaisena.

Työ- ja elinkeinoministeriö päättää, kuinka suuri osa työ- ja elinkeinotoimistojen toimintamenoihin tarkoitetuista määrärahoista käytetään työllistymistä edistävään monialaiseen yhteispalveluun.

Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen työ- ja elinkeinoministeriö asettaa alustavasti työ- ja elinkeinotoimistoille seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2024:

Toiminnallinen tuloksellisuus

  2022
toteutuma
2023
tavoite
2024
tavoite
       
Työnantaja-asiakkaiden kokonaistyytyväisyys (1—5) 4,1 > 4,0 > 4,0
Työnhakija-asiakkaiden kokonaistyytyväisyys (1—5) 4,2 > 4,0 > 4,0

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2022
toteutuma
2023
varsinainen
talousarvio

2024
esitys
       
Bruttomenot 261 382 279 169 287 847
Bruttotulot 793 400 400
Nettomenot 260 589 278 769 287 447
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 39 444    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 49 480    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Kv. rekrytointi (siirto momentilta 32.01.05) 600
Oikeudellisen tuen tehtävät (siirto momentille 32.01.02) -195
Palkkatukiuudistuksen toimeenpano (siirto momentille 32.01.02) -300
Palveluprosessin muutos työttömien opiskeluun liittyvän sääntelyn johdosta (siirto momentille 32.30.51) -2 000
TEPA-hankkeen muutoskustannukset 3 787
TE-palvelu -uudistuksen muutoskustannukset (siirto momentille 32.01.02) -400
Työkykyohjelman ja IPS mallin laajentaminen (RRF pilari3) -500
Ukrainalaisten työnhakijoiden palvelut -4 800
Uudelleenkohdennus, digitalisaation kehittäminen (siirto momentilta 32.01.10) 1 000
Valtakunnallinen Helpline (siirto momentilta 32.01.02) 61
Work in Finland -rakenteen perustaminen -725
Palkkausten tarkistukset 12 150
Yhteensä 8 678

2024 talousarvio 287 447 000
2023 II lisätalousarvio 7 298 000
2023 I lisätalousarvio 4 359 000
2023 talousarvio 278 769 000
2022 tilinpäätös 270 625 000