Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
              20. Perusväylänpito
              31. Eräät avustukset
              78. Eräät väylähankkeet
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2024

79. Elinkaarirahoitushankkeet (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

Momentille myönnetään 104 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää väyläverkon kehittämisinvestointien toteuttamisesta elinkaarihankkeina aiheutuviin menoihin.

Valtuus

Väylävirasto oikeutetaan tekemään aikaisempina vuosina myönnettyjen valtuuksien mukaisia sopimuksia siltä osin kuin valtuuksia ei ole käytetty.

Selvitysosa:Momentille budjetoidaan kaikkien elinkaarihankkeiden valtion rahoitusosuuden edellyttämät määrärahat. Vuonna 2024 momentilta rahoitetaan neljää elinkaarihanketta.

Hanke-erittely

  Hyväksytty Valmis liikenteelle Sopimusvaltuus
milj. €
Arvioitu käyttö
milj. €
Määräraha v. 2024
milj. €
Rahoitustarve myöhemmin
milj. €
             
Keskeneräiset elinkaarihankkeet            
E18 Muurla—Lohja I LTA 2004 2008 700,0 551,9 29,0 119,1
E18 Koskenkylä—Kotka TA 2010 2014 650,0 504,8 48,0 97,2
E18 Hamina—Vaalimaa TA 2014/IV LTA 2019 2018 550,0 185,0 25,0 340,0
E18 Muurla—Lohja, palvelutason nosto IV LTA 2020   30,0 7,0 2,0 21,0
Yhteensä     1 930,0 1 248,7 104,0 577,3

Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 euroa)

2024 2025 2026 2027— Yhteensä vuodesta 2024 lähtien
           
Ennen vuotta 2024 tehdyt sitoumukset 104 000 101 500 97 700 378 103 681 303

Aikaisempien vuosien valtuuksia arvioidaan uusittavan noin 181 milj. euroa. Valtuuksien uusiminen aiheutuu hankkeiden etenemisen mukaan tehtävistä sopimuksista.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Hailuodon kiinteä yhteys 3 000
Tasomuutos -7 000
Yhteensä -4 000

2024 talousarvio 104 000 000
2023 talousarvio 108 000 000
2022 tilinpäätös 83 000 000