Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
              20. Perusväylänpito
              31. Eräät avustukset
              78. Eräät väylähankkeet
              79. Elinkaarirahoitushankkeet
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2024

78. Eräät väylähankkeet (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

Momentille ei myönnetä määrärahaa.

Valtuus

Väylävirasto oikeutetaan tekemään sopimuksia hankkeeseen Suhangon kaivoksen tieyhteyden rakentaminen siltä osin kuin valtuutta ei ole käytetty.

Selvitysosa:Suhangon kaivostien rakentaminen toteutetaan valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman mukaisella sopimuksellisen yhteisrahoituksen mallilla sekä jälkirahoitusmallilla, jossa kaivosyhtiö rahoittaa tieyhteyden rakentamisen ensin kokonaan. Valtion osuus maantien osuudesta on 50 %, kuitenkin enintään 3,15 milj. euroa, jonka valtio maksaa takaisin kaivosyhtiölle, sillä edellytyksellä, että kaivostoiminta on käynnistynyt. Valtion määrärahatarpeet kohdistuvat arviolta vuosille 2027—2028.


2024 talousarvio
2023 I lisätalousarvio
2022 tilinpäätös