Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
              20. Perusväylänpito
              31. Eräät avustukset
              78. Eräät väylähankkeet
              79. Elinkaarirahoitushankkeet
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2024

77. Väyläverkon kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

Momentille myönnetään 332 120 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) momentille budjetoitujen väyläverkon kehittämisinvestointien toteuttamisesta aiheutuviin menoihin

2) sijoitusmenomomenteilta rahoitettavien investointihankkeiden hankesuunnittelusta aiheutuviin menoihin ennen kuin hankkeen aloittamisesta tehdään päätös valtion talousarvion yhteydessä

3) palveluiden ostamisesta aiheutuvien menojen maksamiseen liikenteenohjauspalveluyhtiö Fintraffic Oy:lle tai sen tytäryhtiöille liittyen momentille budjetoituihin Digiradan kehitys- ja verifiointivaihe sekä Digirata-pilotti (ETCS-testirata ja -laboratorio) -hankkeisiin sisältäen sekä yhtiöiden palvelutuotannon että yhtiöiden palvelutuotantoa varten tekemät investoinnit.

Määrärahasta on varattu 15 000 000 euroa Digiradan kehitys- ja verifiointi -hankkeelle (RRF pilari2) osana elpymis- ja palautussuunnitelmaa.

Valtuus

Väylävirasto oikeutetaan tekemään sopimuksia

1) hankkeeseen vt 4 Leivonmäen pohjoispuolella, Joutsa liittyen siten, että siitä saa aiheutua valtiolle menoja enintään 14 000 000 euroa

2) hankkeeseen vt 4 Oravasaaren eritasoliittymä, Jyväskylä liittyen siten, että siitä saa aiheutua valtiolle menoja enintään 7 000 000 euroa

3) hankkeeseen vt 9 Lievestuoreen kohdalla liittyen siten, että siitä saa aiheutua valtiolle menoja enintään 30 000 000 euroa

4) hankkeeseen kt 68 Edsevö—Pietarsaari, vaihe 3 liittyen siten, että siitä saa aiheutua valtiolle menoja enintään 7 500 000 euroa

5) hankkeeseen Tornio—Kolari -rataosan sähköistyksen suunnittelu liittyen siten, että siitä saa aiheutua valtiolle menoja enintään 7 500 000 euroa

6) hankkeeseen Tampereen henkilöratapiha liittyen siten, että siitä saa aiheutua valtiolle menoja enintään 163 000 000 euroa

7) hankkeeseen Savonrata välillä Kouvola—Kuopio nopeuden ja kapasiteetin noston suunnittelu liittyen siten, että siitä saa aiheutua valtiolle menoja enintään 3 000 000 euroa

8) hankkeeseen Suupohjan radan suunnittelu liittyen siten, että siitä saa aiheutua valtiolle menoja enintään 5 000 000 euroa.

Valtuus tehdä sitoumuksia aiempina varainhoitovuosina päätettyihin väylähankkeisiin.

Väylävirasto oikeutetaan tekemään sopimuksia alla olevassa taulukossa yksilöityihin, aiemmissa talousarvioissa päätettyihin hankkeisiin siten, että niistä aiheutuu valtiolle menoja aiemmin tehdyt sitoumukset mukaan lukien enintään taulukossa mainittu määrä:

Aiempina varainhoitovuosina päätetyt väylähankkeet

  Sitoumuksista valtiolle aiheutuvien menojen enimmäismäärä, ml. aiempina varainhoitovuosina tehtyjen sitoumusten aiheuttamat menot (euroa)
   
Tiehankkeet  
Mt 8155 Poikkimaantie 30 000 000
Vt 9 parantaminen ja st 562 Lentokentäntien liikennejärjestelyt 42 600 000
Vt 6 Korian kohta 15 500 000
Mt 180 Kirjalansalmen ja Hessundinsalmen siltojen uusiminen 128 000 000
Vt 4 Äänekoski—Viitasaari -tieosuuden kehittäminen 50 000 000
Vt 5 Hurus—Hietanen tieosuuden kehittäminen 17 000 000
Hailuodon kiinteä yhteys 121 000 000
Kt 68 Edsevö eritasoliittymän parantaminen 8 200 000
Kt 68 parantaminen rakentamalla uusi Kolpin ylikulkusilta V-1879, Pedersöre 6 200 000
Vt 25 Lepin liittymän alikulku 3 000 000
Vt 23 parantaminen välillä Varkaus—Viinijärvi 13 000 000
Vt 19 Seinäjoki—Lapua, 1. vaihe 31 000 000
Vt 15 Paimenportin eritasoliittymän rakentaminen 17 000 000
Vt 8 Turku—Pori parantaminen Eurajoen kohdalla 27 100 000
Vt 4 parantaminen välillä Hartola—Oravakivensalmi 26 000 000
Vt 4 Oulu—Kemi liittymien parantaminen Simossa 25 000 000
E18 Kt 50 Kehä III parantaminen, 3. vaihe, Askiston kohta ja Vantaankoski Pakkala lisäkaistat 30 000 000
Vt 3 Hämeenkyrön ohitustie 69 200 000
Vt 8 Turku—Pori, Mynämäen ja Luvian ohituskaistat 30 000 000
Kt 51 Kirkkonummi—Kivenlahti 80 000 000
Vt 19 Seinäjoen itäinen ohikulkutie 77 900 000
Mt 101 Kehä I parantaminen 32 000 000
Vt 3 Tampere—Vaasa, Laihian kohta, 1. vaihe 27 000 000
Vt 8 Pyhäjoen ydinvoimalan edellyttämät tieinvestoinnit 22 500 000
Vt 4 Oulu—Kemi 143 000 000
Vt 5 Mikkeli—Juva 121 000 000
Vt 12 Lahden eteläinen kehätie 198 000 000
Vt 12 Tillola—Keltti 15 000 000
Kehä I Laajalahden kohta 20 000 000
Vt 4 Kirri—Tikkakoski 146 600 000
   
Ratahankkeet  
Laurila—Tornio—Haaparanta rataosan sähköistäminen 18 000 000
Digiradan kehitys- ja verifiointivaihe 130 000 000
Oulu—Kemi -rataosan välityskyvyn parantaminen, kohtausraiteet 16 500 000
Tampere—Jyväskylä -radan parantaminen, 1. vaihe 24 500 000
Turun ratapihan kehittäminen ja Kupittaa—Turku kaksoisraiteen rakentaminen 81 000 000
Digirata -pilottihanke (ETCS-testirata ja -laboratorio) 11 000 000
Helsinki—Tampere -rataosan peruskorjauksen aloittaminen 8 000 000
Kuopion ratapihan parantaminen, 1. vaihe 42 000 000
Oritkarin kolmioraide 15 600 000
Espoon kaupunkirata 178 500 000
Oulu—Kontiomäki -rataosan välityskyvyn parantaminen, 1. vaihe 26 500 000
Kontiomäki—Pesiökylä -radan parantaminen 102 000 000
Kemin biotuotetehtaan raideyhteydet, Kemin kohta 12 500 000
Hyvinkää—Hanko -rataosan sähköistäminen 62 000 000
Kouvola—Kotka/Hamina -radan parantaminen 133 500 000
Iisalmi—Ylivieska (sähköistys ja Iisalmen kolmioraide) 66 000 000
Joensuun ratapihan parantaminen 83 000 000
Pohjanmaan rata 674 000 000
Helsinki—Riihimäki rataosan kapasiteetin lisääminen, 1. vaihe 163 000 000
Helsinki—Riihimäki kapasiteetin lisääminen, 2. vaihe 383 000 000
Helsingin ratapihan toiminnallisuuden parantaminen 60 000 000
Luumäki—Imatra—Venäjän raja, ratayhteyden parantaminen 210 000 000
Pori—Mäntyluoto rataosan sähköistys 10 100 000
Uudenkaupungin radan sähköistys 21 000 000
   
Vesiväylähankkeet  
Tornion meriväylän geometrian parantaminen ja Vaasan meriväylän sisäosan leventäminen 6 500 000
Kemin Ajoksen meriväylän syventäminen 41 700 000
Savonlinnan syväväylän siirtäminen 40 000 000
Kokkolan meriväylä 45 000 000
Koverharin meriväylän syventäminen 2 500 000
Vuosaaren meriväylä 12 500 000
   
Väylähankkeiden suunnittelu  
E18 Turun kehätien parantaminen välillä Naantali—Raisio, suunnittelu 4 200 000
Pääradan suunnittelun edistäminen välillä Tampere—Oulu 6 800 000
Helsinki—Pasila -yhteysvälin ratakapasiteetin lisäämiseen valmistautuminen 600 000
Tampere—Jyväskylä -radan suunnittelu 18 000 000
Seinäjoki—Vaasa -radan suunnittelu 4 200 000
Vt Hirvas—Rovaniemi—Vikajärvi -hankkeen suunnittelu 4 600 000
   
Yhteiset väylähankkeet  
Äänekosken biotuotetehtaan liikenneyhteydet 174 000 000

Selvitysosa:Määrärahasta 15 000 000 euroa aiheutuu EU:n elpymisvälineen tuloilla rahoitettavista menoista.

Digirata-hankkeen määrärahalla edistetään elpymis- ja palautumissuunnitelman tavoitetta digitalisaation ja datatalouden avulla vahvistettavasta tuottavuudesta ja palveluiden tuomisesta kaikkien saataville. Hankkeessa modernisoidaan ja digitalisoidaan Suomen rautatiejärjestelmät sekä uudistetaan rautateiden kulunvalvonta eurooppalaisen järjestelmän mukaiseksi. Hanke edistää myös EU:n lippulaivahanketta Lataus ja tankkaus (Recharge and refuel). Hanketta rahoitetaan tämän lisäksi kansallisesti 8 000 000 eurolla.

Uusien hankkeiden perusteluina esitetään:

Vt 4 Leivonmäen pohjoispuolella, Joutsa

Vt 4 on osa tärkeää valtakunnallista ja kansainvälistä päätieyhteyttä pääkaupunkiseudulta Keski-Suomen kautta Pohjois-Suomeen (TEN-T-ydinverkko, maanteiden pääväylä). Tiellä on suuri merkitys sekä elinkeinoelämän kuljetuksille että henkilöliikenteelle. Vt 4 Leivonmäen pohjoispuolella, Joutsa -hankkeessa rakennetaan uusia ohituskaistaosuuksia ja tehdään yksityistie- ja liittymäjärjestelyjä sekä parannetaan poikittaisia yhteyksiä. Hankkeen tavoitteena on parantaa pitkämatkaisen liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta. Kustannusarvio on 14 milj. euroa (MAKU-indeksi 140; 2015=100)

Vt 4 Oravasaaren eritasoliittymä, Jyväskylä

Vt 4 on osa tärkeää valtakunnallista ja kansainvälistä päätieyhteyttä pääkaupunkiseudulta Keski-Suomen kautta Pohjois-Suomeen (TEN-T-ydinverkko, maanteiden pääväylä). Tiellä on suuri merkitys sekä elinkeinoelämän kuljetuksille että henkilöliikenteelle. Vt 4 Oravasaaren eritasoliittymä, Jyväskylä -hankkeessa Oravasaaren risteyssillat täydennetään rampeilla ja yli menevä maantie 16633 parannetaan. Lisäksi hankkeessa tehdään maantien 16633 ja 644 liittymäalueen parantaminen. Hankkeen tavoitteena on parantaa pitkämatkaisen liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta. Hankkeen kustannusarvio on 7 milj. euroa.

Vt 9 Lievestuoreen kohdalla

Valtatie 9 kuuluu Suomen merkittävimpiin pääteihin. Hankkeessa parannetaan olemassa olevat tasoliittymät eritasoliittymiksi sekä parannetaan poikittaisyhteyksiä. Lisäksi hankkeessa rakennetaan ohituskaistoja ja melusuojausta sekä parannetaan pysäkkijärjestelyjä sekä jalankulku- ja pyöräily-yhteyksiä. Hankkeen tavoitteena on mm. parantaa liikenteen turvallisuutta ja sujuvuutta sekä matka-ajan ennakoitavuutta. Hankkeen kustannusarvio on 30 milj. euroa (MAKU 2015; 140). Hankkeen hyötykustannussuhde on 0,96.

Kt 68 Edsevö—Pietarsaari, vaihe 3

Hankkeen tavoitteena on raskaan liikenteen sujuvuuden parantaminen. Hanke parantaa kantatien vaikutusalueen, sataman ja sataman alueella toimivan teollisuuden saavutettavuutta ja liikenneturvallisuutta. Hankkeen toteuttaminen mahdollistaa tienvarren maankäytön kehittämistä. Hanke sisältää Ähtävänjoen sillan uusimisen ja leventämisen sekä liittymäjärjestelyjä, Häröntien liittymäjärjestelyt ja Purmonjoen sillan uusimisen ja leventämisen. Hankkeen tiesuunnitelman mukainen kustannusarvio on 7,3 milj. euroa (MAKU-ind.140, 2015=100). Hanke parantaa liikenteen sujuvuutta sekä liikenneturvallisuutta ja sataman saavutettavuutta sekä elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä.

Tornio—Kolari -rataosan sähköistyksen suunnittelu

Tornio-Kolari rataosan sähköistyksen suunnitteluhankkeessa edistetään rataosan varsinaisen sähköistyshankkeen aloittamisvalmiutta. Sähköistyksen lisäksi suunnitellaan muita rataosan parantamistoimenpiteitä. Rataosan sähköistys parantaisi rautatiekuljetusten kustannustehokkuutta ja teollisuuden kilpailukykyä sekä vähentäisi kuljetusten aiheuttamia haitallisia päästöjä. Kolarinradalla sähköistyksestä hyötyisi nykyinen yöjunaliikenne Helsinkiin ja raakapuuliikenne mm. Kemiin ja Ouluun. Raakapuuliikenteen odotetaan hieman kasvavan. Sähköistyksestä hyötyisi myös mahdollinen kaivosliikenne. Hankkeen kustannusarvio on 7,5 milj. euroa.

Tampereen henkilöratapiha

Tampere on rataverkolla henkilöliikenteen keskeinen solmukohta ja henkilöliikenteen vakioaikataulujärjestelmän keskeisin junanvaihtopaikka. Tampereen henkilöratapihalla on sekä merkittäviä kehittämistarpeita että samanaikaisia infran korjaustarpeita. Hankkeen tavoitteena on parantaa Tampereen henkilöratapihan toimivuutta, matkustajien olosuhteita ja henkilöjunien huoltoa sekä luoda edellytykset Asemakeskuksen myöhemmälle kehittämiselle henkilöratapihan järjestelyjen osalta. Hankkeessa rakennetaan Tampereelle uusi henkilöliikennelaituri kulkuyhteyksineen, uusitaan katokset, järjestellään uudelleen autolastaus- ja huoltoyhteydet sekä tehdään näiden vaatimat turvalaite- ja sähköratamuutokset. Lisäksi korjataan vanhoja rakenteita, mm. siltoja. Valtion osuus hankkeen kustannusarviosta on 163 milj. euroa. Lisäksi muiden osapuolien kustannukset ovat alustavasti 45—55 milj. euroa. Hankkeen kehittämistoimenpiteiden hyötykustannussuhde on 0,39 ilman lähijunaliikenteen laajentamista.

Savonrata välillä Kouvola—Kuopio nopeuden ja kapasiteetin noston suunnittelu

Suunnittelussa edistetään tarveselvityksen tulosten pohjalta tehokkaimpien toimenpiteiden jatkosuunnittelua. Hanke sisältää nopeudennoston ja liikenteen sujuvuuden edistämiseen liittyvien toimenpiteiden suunnittelua. Suunnitteluhankkeen kustannusarvio on 3 milj. euroa.

Suupohjan radan suunnittelu

Suupohjan rata (Seinäjoki—Kaskinen) on erittäin huonokuntoinen 113 kilometriä pitkä rataosuus. Rataosuuden korjaaminen edellyttää suunnittelua. Suunnitteluhankkeella edistetään ratasuunnittelun pohjatutkimuksia, selvityksiä ja osittain jatkotoimenpiteiden suunnitelmia. Suunnitteluhankkeen kustannusarvio on 5 milj. euroa.

Aiemmin päätetyn hankkeen valtuuden tarkistus:

Helsinki—Riihimäki kapasiteetin lisääminen 2. vaihe

Hankkeen valtuutta tarkistetaan 110 000 000 eurolla 273 000 000 eurosta 383 000 000 euroon johtuen yhteysvälin käynnissä olevan 2. vaiheen ja investointiohjelmassa olevan 3. vaiheen yhteensovittamisesta. Helsinki—Riihimäki kapasiteetin lisääminen 3. vaihe -hankkeesta toteutetaan jo 2. vaiheessa Hyvinkää—Arolampi -välille sijoittuva tavaraliikenneraide. Käynnissä olevassa 2. vaiheessa samalle kohdalle rakennetaan läntinen lisäraide, ja kustannustehokkuuden sekä aiheutuvan liikennehaitan näkökulmasta on kannattavaa toteuttaa tavaraliikenteen raide samanaikaisesti. Tavaraliikenneraiteen valmistuessa Hangosta tuleva tavaraliikenteen kulku mahdollistuu Riihimäen tavaraliikenneratapihalle ilman kohtaamista pääraiteiden kanssa.

Hanke-erittely

  Hyväksytty Valmis liikenteelle Sopimusvaltuus
milj. €
Arvioitu käyttö
milj. €
Määrärahatarve
v. 2024
milj. €
Määrärahatarve myöhemmin
milj. €
             
Tiehankkeet            
Mt 180 Kirjalansalmen ja Hessundinsalmen siltojen uusiminen III LTA 2021 2025 128,0 53,0 55,0 20,0
Vt 4 Äänekoski—Viitasaari -tieosuuden kehittäminen TA 2021/IV LTA 2022 2023 50,0 31,2 14,0 4,8
Hailuodon kiinteä yhteys VII LTA 2020/IV LTA 2022/II LTA 2023 2025 121,0 55,0 31,0 35,0
Vt 6 Korian kohta II LTA 2022/II LTA 2023 2024 15,5 9,0 5,0 1,5
Vt 5 Hurus—Hietanen tieosuuden kehittäminen VII LTA 2020/IV LTA 2022/II LTA 2023 2024 17,0 12,2 4,8 -
Mt 8155 Poikkimaantie TA 2023 2025 30,0 15,0 15,0 -
Vt 9 parantaminen ja st 562 Lentokentäntien liikennejärjestelyt IV LTA 2022 2026 42,6 10,8 6,2 25,6
Vt 3 Hämeenkyrön ohitustie I LTA 2019/II LTA 2023 2024 69,2 67,7 1,5 -
             
Ratahankkeet            
Tampere—Jyväskylä -radan parantaminen, 1. vaihe TA 2021/IV LTA 2022 2023 24,5 19,0 3,0 2,5
Turun ratapihan kehittäminen ja Kupittaa—Turku kaksoisraiteen rakentaminen TA 2021/IV LTA 2022/II LTA 2023 2024 81,0 31,1 33,1 16,8
Digiradan kehitys- ja verifiointivaihe III LTA 2021 2027 130,0 25,0 23,0 82,0
Kouvola—Kotka/Hamina -radan parantaminen LTA 2019 2024 133,5 129,6 3,9 -
Iisalmi—Ylivieska (sähköistys ja Iisalmen kolmioraide) LTA 2019/II LTA 2022/IV LTA 2022/II LTA 2023 2023 66,0 64,0 2,0 -
Joensuun ratapihan parantaminen LTA 2019/IV LTA 2022 2023 83,0 78,0 4,0 1,0
Digirata -pilottihanke (ETCS-testirata ja -laboratorio) IV LTA 2020 2024 11,0 10,0 1,0 -
Kuopion ratapihan parantaminen, 1. vaihe IV LTA 2020/IV LTA 2022 2023 42,0 32,0 10,0 -
Espoon kaupunkirata IV LTA 2020/II LTA 2023 2024 178,5 51,7 31,2 95,5
Helsinki—Riihimäki kapasiteetin lisääminen 1, vaihe IV LTA 2022/II LTA 2023 2024 163,0 154,0 9,0 -
Helsinki—Riihimäki kapasiteetin lisääminen, 2. vaihe IV LTA 2020/TA 2024 2027 383,0 92,7 35,0 255,3
Laurila—Tornio—Haaparanta rataosan sähköistäminen III LTA 2021/IV LTA 2022 2024 18,0 10,0 8,0 -
Kontiomäki—Pesiökylä -radan parantaminen IV LTA 2020/II LTA 2023 2023 102,0 87,0 15,0 -
             
Vesiväylähankkeet            
Tornion meriväylän geometrian parantaminen ja Vaasan meriväylän sisäosan leventäminen I LTA 2023 2023 6,5 6,3 0,2 -
Koverharin meriväylän syventäminen II LTA 2023 2025 2,5 0,01 0,04 2,45
             
Väylähankkeiden suunnittelu            
Pääradan suunnittelun edistäminen välillä Tampere—Oulu IV LTA 2020/IV LTA 2022   6,8 5,8 1,0 -
Seinäjoki—Vaasa -radan suunnittelu TA 2020/II LTA 2023   4,2 3,9 0,3 -
Vt 4 Hirvas—Rovaniemi—Vikajärvi -hankkeen suunnittelu II LTA 2023   4,6 - 0,8 3,8
Muu kehittämisen hankesuunnittelu       - 7,0 -
Keskeneräiset väylähankkeet yhteensä     1 913,4 1 054,0 320,1 546,3
             
Uudet väylähankkeet            
Kt 68 Edsevö—Pietarsaari, vaihe 3 TA 2024   7,5 - 0,5 7,0
Vt 4 Leivonmäen pohjoispuolella, Joutsa TA 2024   14,0 - 1,0 13,0
Vt 9 Lievestuoreen kohdalla TA 2024   30,0 - 2,0 28,0
Vt 4 Oravasaaren eritasoliittymä, Jyväskylä TA 2024   7,0 - 1,0 6,0
Pääradan kehittäminen: Tornio—Kolari sähköistyksen suunnittelu TA 2024   7,5 - 0,5 7,0
Savonrata välillä Kouvola—Kuopio nopeuden ja kapasiteetin noston suunnittelu TA 2024   3,0 - 1,0 2,0
Suupohjan radan suunnittelu TA 2024   5,0 - 1,0 4,0
Tampereen henkilöratapiha TA 2024   163,0 - 5,0 158,0
Uudet väylähankkeet yhteensä     237,0 - 12,0 225,0
Keskeneräiset ja uudet väylähankkeet yhteensä     2 150,4 1 054,0 332,1 771,3

Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 euroa)

  2024 2025 2026 2027— Yhteensä vuodesta 2024 lähtien
           
Keskeneräiset väylähankkeet 313 121 221 390 124 880 199 994 859 385
Uudet väylähankkeet 12 000 72 000 59 000 94 000 237 000
Menot yhteensä 325 121 293 390 183 880 293 994 1 096 385

Aikaisempien vuosien valtuuksia arvioidaan uusittavan noin 480 milj. euroa.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Alennetaan uusien väylähankkeiden rahoitustasoa (HO 2023) -100 000
Digiradan kehitys- ja verifiointivaihe 2 000
Digiradan kehitys- ja verifiointivaihe (RRF pilari2) 9 000
Digirata -pilottihanke (ETCS-testirata ja -laboratorio) -2 000
Espoon kaupunkirata 6 220
Hailuodon kiinteä yhteys 4 000
Helsinki—Riihimäki kapasiteetin lisääminen 1, vaihe 5 000
Helsinki—Riihimäki kapasiteetin lisääminen 2. vaihe - hankkeen sisällön ja valtuuden tarkistaminen (käynnissä olevan 2. vaiheen ja investointiohjelmassa olevan 3. vaiheen yhteensovittaminen) (Investointiohjelma) 3 527
Iisalmi—Ylivieska (sähköistys ja Iisalmen kolmioraide) -11 000
Joensuun ratapihan parantaminen -13 000
Kemin biotuotetehtaan raideyhteydet, Kemin kohta -500
Kouvola—Kotka/Hamina -radan parantaminen -21 284
Koverharin meriväylän syventäminen 40
Kt 68 Edsevö—Pietarsaari, vaihe 3 (Investointiohjelma) 500
Kuopion ratapihan parantaminen, 1. vaihe -6 500
Laurila—Tornio—Haaparanta rataosan sähköistäminen 8 000
MAL-vähennys (Länsi-Helsingin raitiotiet) -10 155
Mt 180 Kirjalansalmen ja Hessundinsalmen siltojen uusiminen 10 000
Pääradan kehittäminen: Tornio—Kolari sähköistys (hanke alkaa suunnittelulla) (Investointiohjelma) 500
Pääradan suunnittelun edistäminen välillä Tampere—Oulu -300
Savonrata välillä Kouvola—Kuopio nopeuden ja kapasiteetin nosto (suunnittelu) (Investointiohjelma) 1 000
Seinäjoki—Vaasa -radan suunnittelu 200
Suupohjan radan suunnittelu (Investointiohjelma) 1 000
Tampereen henkilöratapiha (Investointiohjelma) 5 000
Tampere—Jyväskylä -radan parantaminen 1. vaihe -5 400
Tornion meriväylän geometrian parantaminen ja Vaasan meriväylän sisäosan leventäminen 250
Turun ratapihan kehittäminen ja Kupittaa—Turku kaksoisraiteen rakentaminen 16 364
Vt 3 Hämeenkyrön ohitustie 1 500
Vt 4 Hirvas—Rovaniemi—Vikajärvi -hankkeen suunnittelu 800
Vt 4 Leivonmäen pohjoispuolella, Joutsa (Investointiohjelma) 1 000
Vt 4 Oravasaaren eritasoliittymä, Jyväskylä (Investointiohjelma) 1 000
Vt 4 Äänekoski—Viitasaari -tieosuuden kehittäminen -2 200
Vt 5 Hurus—Hietanen tieosuuden kehittäminen -400
Vt 6 Korian kohta -3 000
Vt 9 Lievestuoreen kohdalla (Investointiohjelma) 2 000
Vt 9 parantaminen ja st 562 Lentokentäntien liikennejärjestelyt 13 000
Tasomuutos 1 258
Yhteensä -82 580

Määräraha on osittain kehyksen ulkopuolinen.


2024 talousarvio 332 120 000
2023 II lisätalousarvio 19 228 000
2023 I lisätalousarvio 7 154 000
2023 talousarvio 414 700 000
2022 tilinpäätös 458 176 000