Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
              88. Osakehankinnat
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2024

04. Ilmatieteen laitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 49 305 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) Etelämanner-toiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen

2) EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen

3) kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksujen maksamiseen

4) kansainvälisistä sitoumuksista aiheutuvien siirtomenojen maksamiseen

5) Suomen Akatemian ja muiden organisaatioiden rahoittamien yhteisrahoitteisten hankkeiden rahoitusosuuksiin sisältyvien siirtomenojen maksamiseen

6) yhteisprofessuureista aiheutuvien menojen ja rahoitusosuuksien maksamiseen.

Valtuus

Ilmatieteen laitos oikeutetaan solmimaan Mars-tutkimusta koskevan METNET/MOI-hankkeen edellyttämiä sopimuksia siten, että niistä aiheutuu menoja aiemmat sitoumukset mukaan lukien enintään 1 536 000 euroa.

Selvitysosa:Ilmatieteen laitos tuottaa havainto- ja tutkimustietoa ilmastosta, ilmakehästä ja meristä sekä tarjoaa sää-, meri- ja ilmastopalveluja.

Määrärahasta käytetään arviolta 13 milj. euroa tutkimus- ja kehittämistoimintaan.

Liikenne- ja viestintäministeriö asettaa Ilmatieteen laitoksen toiminnalle vuodelle 2024 seuraavat alustavat tavoitteet.

Tunnusluvut

  2022
toteutuma
2023
tavoite
2024
tavoite
       
Sidosryhmien tyytyväisyys (asteikko 1—5) 4,4 4,0 4,0
Sääennusteiden osuvuus (yhdistelmä) (%) 83,7 83,0 83,0
Maa-alueiden tuulivaroitusten osuvuus 1—2 vrk (%) 74,0 80,0 80,0
Lentopaikkaennusteiden osuvuus (%) 92,16 90,60 90,60
Viittausten lkm web of science tietokannassa 24 467 24 000 24 000
Kansainvälisesti ennakkotarkastetut artikkelit (lkm) 346 370 370

Toiminnallinen tehokkuus

  2022
toteutuma
2023
tavoite
2024
tavoite
       
Julkisoikeudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus (%) 93 100 100
Liiketaloudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus (%) 117 102 102
Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuus (%) 62 60 60
Ulkopuolisen tutkimusrahoituksen määrä/vuosi (1 000 euroa) 20 823 18 500 19 000
Tutkimuksen aktiivisuus (julkaisuja/htv) 1,21 1,35 1,35
Sääpalvelun tuotantoprosessin tehokkuus (ei sisällä kv. jäsenmaksuja) (€/asukas) 2,78 3,40 3,40
Sääpalvelun tuotantoprosessin tehokkuus (sisältää kv. jäsenmaksut) (€/asukas) 4,07 4,90 4,90

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2022
toteutuma
2023
varsinainen
talousarvio
2024
esitys
       
Bruttomenot 84 832 77 198 82 505
Bruttotulot 36 155 32 000 33 200
Nettomenot 48 677 45 198 49 305
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 12 001    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 16 714    

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, julkisoikeudelliset suoritteet (1 000 euroa)

  2022
toteutuma
2023
varsinainen
talousarvio
2024
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot 6 431 7 000 6 700
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 6 933 7 000 6 700
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -502 - -
Kustannusvastaavuus, % 93 100 100

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, liiketaloudelliset suoritteet (1 000 euroa)

  2022
toteutuma
2023
varsinainen
talousarvio
2024
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot 8 069 6 500 7 500
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 6 923 6 400 7 350
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 1 146 100 150
Kustannusvastaavuus, % 117 102 102

Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2022
toteutuma
2023
varsinainen
talousarvio
2024
esitys
       
Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot 20 823 18 500 19 000
       
Hankkeiden kokonaiskustannukset 33 452 31 000 31 500
       
Omarahoitusosuus (tuotot - kustannukset) -12 629 -12 500 -12 500
Omarahoitusosuus, % 38 40 40

Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 euroa)

  2024 2025 2026 Yhteensä vuodesta 2024 lähtien
         
Vuonna 2024 tai sen jälkeen tehtävät sitoumukset 25 500 10 000 4 000 39 500

Määrärahan käytöstä arvioidaan kulutusmenojen osuudeksi noin 48 800 000 euroa ja siirtomenojen osuudeksi noin 500 000 euroa.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
ACTRIS-tutkimusinfrastruktuuri 1 125
Kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksujen nousu 1 397
METNET/MOI -määrärahan tasomuutos -22
Valtorin tuotteistettujen palvelujen tietoturva 34
Palkkausten tarkistukset 1 573
Yhteensä 4 107

2024 talousarvio 49 305 000
2023 II lisätalousarvio 966 000
2023 talousarvio 45 198 000
2022 tilinpäätös 53 390 000