Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto ja tutkimus
         10. Maaseudun kehittäminen
         20. Maa- ja elintarviketalous
         40. Luonnonvaratalous
              51. Kalatalouden edistäminen
         64. Metsähallitus
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2024

45. Metsäluonnon hoidon edistäminen (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

Momentille myönnetään 11 027 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain (34/2015) ja metsätalouden määräaikaisen kannustejärjestelmälain (71/2023) nojalla tuen maksamiseen metsien biologisen monimuotoisuuden turvaamiseksi.

Määräraha budjetoidaan maksatuspäätösperusteisena.

Selvitysosa:Määrärahalla toteutetaan Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelmaa (METSO) ja Helmi-elinympäristöohjelmaa.

Maa- ja metsätalousministeriö asettaa vuoden 2024 talousarvioesityksen valmisteluun liittyen metsäluonnon hoidon edistämiselle seuraavat alustavat toiminnalliset tulostavoitteet:

  • — metsäluonnon monimuotoisuuden säilymistä turvataan ympäristötuella ja metsäluonnon elinympäristöjen hoitohankkeilla noin 2 600 hehtaarin alueella
  • — vesienhoitoa turvataan suunnittelemalla monitavoitteisia vesiensuojeluhankkeita
  • — ennallistetaan soita suojelualueiden ulkopuolella 1 200 hehtaarin alueella
  • — palautetaan vesiä 13 suojelusuolle ympäröiviltä alueilta
  • — perustetaan ja kunnostetaan suojelualueverkoston ulkopuolisia lintukosteikkoja 13 kpl.

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Ympäristötuki 7 827 000
Metsäluonnon hoitohankkeet 1 500 000
Helmi-elinympäristöohjelman toimenpiteet 1 700 000
Yhteensä 11 027 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Helmi-elinympäristöohjelman toimeenpano, kertaluonteisen lisäyksen poisto -1 700
METSO- ja Helmi-ohjelmien jatkaminen 3 000
METSO-ohjelma (siirto momentille 30.40.44) -3 700
METSO-ohjelman toimeenpano -4 073
Yhteensä -6 473

2024 talousarvio 11 027 000
2023 talousarvio 17 500 000
2022 tilinpäätös 7 527 000