Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto ja tutkimus
              22. Tutkimus ja kehittäminen
              66. Kansainvälinen toiminta
         10. Maaseudun kehittäminen
         20. Maa- ja elintarviketalous
         40. Luonnonvaratalous
         64. Metsähallitus
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2024

01. Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 24 862 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös ministeriön yhteydessä toimivien lautakuntien ja muiden vastaavien toimielimien menojen maksamiseen.

Selvitysosa:Maa- ja metsätalousministeriö on uudistuvan ja kestävän ruoka- ja luonnonvaratalouden mahdollistaja sekä luotettavien tietovarantojen tuottaja. Vastuullinen bio- ja kiertotalous on maamme kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin perusta.

Toiminnallinen tuloksellisuus ja voimavarojen hallinta

Maa- ja metsätalousministeriö asettaa toiminnalleen luvun 30.01 selvitysosassa todetut toiminnallisen tuloksellisuuden ja voimavarojen hallinnan alustavat tavoitteet vuodelle 2024. Ministeriö tukee pääluokkaperusteluissa sekä lukujen 30.10, 30.40 ja 30.70 selvitysosassa esitettyjen toimialan yhteiskunnallisten vaikuttavuustavoitteiden saavuttamista.

Ministeriön tunnusluvut
  2022
toteutuma
2023
ennakoitu
2024
arvio
       
Hallituksen esitykset (kpl) 20 7 4
— Suunnitellun istuntokauden aikana eduskunnalle (%) 90,9 100 100
       
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro 3,7 >3,7 >3,7

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2022
toteutuma
2023
varsinainen
talousarvio
2024
esitys
       
Bruttomenot 24 480 25 094 26 212
Bruttotulot 1 231 1 350 1 350
Nettomenot 23 249 23 744 24 862
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 11 459    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 12 358    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Juomavesidirektiivin toimeenpano (1 htv) (siirto momentilta 32.01.02) 85
Luonnon monimuotoisuusasioiden erityisasiantuntijan virka (1 htv) (siirto momentilta 30.40.22) 76
Ministereiden, heidän valtiosihteereidensä ja erityisavustajiensa sihteereiden palkkamenot (siirto momentille 23.01.02) -134
Poliittisen esikunnan kasvu -91
Palkkausten tarkistukset 1 182
Yhteensä 1 118

2024 talousarvio 24 862 000
2023 II lisätalousarvio 767 000
2023 talousarvio 23 744 000
2022 tilinpäätös 24 148 000