Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2024

Osasto 13

KORKOTULOT, OSAKKEIDEN MYYNTITULOT JA VOITON TULOUTUKSETPDF-versio

Selvitysosa:

Osaston tuloarviot vuosina 2022—2024

    v. 2022
tilinpäätös
1000 €
v. 2023
varsinainen
talousarvio
1000 €
v. 2024
esitys
1000 €
 
Muutos 2023—2024
    1000 € %
 
01. Korkotulot 68 524 49 288 255 699 206 411 419
04. Korot valtion lainoista liikelaitoksille 2 848 2 000 1 600 -400 -20
05. Korot muista lainoista 23 905 20 994 44 386 23 392 111
07. Korot talletuksista 26 972 7 100 182 500 175 400 2470
09. Muiden eläkelaitosten puolesta maksettujen eläkemenojen ja valtion muille eläkelaitoksille maksamien ennakoiden korkotulot 14 799 19 194 27 213 8 019 42
03. Osinkotulot ja osakkeiden myyntitulot 1 392 819 1 597 000 1 823 000 226 000 14
01. Osinkotulot, pääomanpalautukset ja osakkeiden myyntitulot 1 392 819 1 597 000 1 150 000 -447 000 -28
02. Rahapelitoiminnan tuotto 673 000 673 000 0
04. Osuus valtion rahalaitosten voitosta 26 300 100 000 10 000 -90 000 -90
01. Osuus Suomen Pankin voitosta 26 300 100 000 10 000 -90 000 -90
05. Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset 145 000 154 000 145 000 -9 000 -6
01. Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset 145 000 154 000 145 000 -9 000 -6
Yhteensä 1 632 643 1 900 288 2 233 699 333 411 18